Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

En förstudie om att utveckla en livsmedelshubb på Christineholm…

Mer lokal mat genom ett kök för förädling…

Ökad service genom obemannad butik i Svärdsklova…

Paketerbjudande med herrgårdsövernattning, kanot och vandring…

Smedjan rustas för att bli en rastplats för friluftsliv…

Sörbro gård utvecklas som besöksmål genom öppen besöksgård och gårdsbutik…

Projektering för ett nytt planunderlag kan ge fler bostäder i Vrena…

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.…

Långbro gård- Ett nav för energi och matförsörjning till en utökad bostadsbebyggelse runt Mölnbo…

Trosa kommun vill öka medvetenheten kring hemberedskap och stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion…

Vårdinge folkhögskola odlar ekologiskt och regenerativt.…

En förstudie om hållbara odlingssystem och marknadsföring av Vårdinge by som besöksmål…

Nya mötesplatser och stärkt inflytande för motordriven ungdom…

En aktivitetsplats för barnfamiljer nära skogen…

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.…

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.…

Systrarna Brådhé stärker lokal service i Nävekvarn…

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.…

En förstudie för att undersöka hur Stall Bergtorp kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten…

Oxelösunds järnvägsmuseum rustar för fler besökare…

En plan för hållbar besöksnäring i skärgården…

Naturturismföretagare samverkar för nya tjänster inom natur, fiske och friluftsliv…

Ny teknik genom en "blackbox" ger ökade möjligheter för scenkonst…

En utomhusscen för kulturevenemang i Gamla Oxelösund…

Ett projekt som visar att det är möjligt att bygga hyreslägenheter på landsbygden…