Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

En förstudie för att undersöka hur Stall Bergtorp kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten…

Oxelösunds järnvägsmuseum rustar för fler besökare…

En förstudie om hållbara odlingssystem och marknadsföring av Vårdinge by som besöksmål…

Nya mötesplatser för motordriven ungdom…

Vårdinge folkhögskola odlar ekologiskt och regenerativt.…

Projektering för ett nytt planunderlag kan ge fler bostäder i Vrena…

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.…

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.…

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.…

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.…