Förädlingskök till Skilleby Trädgård

Ett kök möjliggör förädling av egna råvaror, matevent och kurser

Om projektet

Skilleby trädgård utanför Järna i Södertälje kommun bedriver idag ekologisk odling. De vill, tillsammans med kocken Jacob Ker Lamb, utöka sin verksamhet genom att bygga ett kök på gården som kan användas för förädling/prepp/tillredning. Investeringen stärker möjligheterna att förädla eget odlade produkter, de kan hålla matevent, kurser och ”matfestivaler”. Köket kan byggas i befintlig byggnad – packhallen – och två uteplatser ska anläggas för att ta emot matgäster och deltagare på matevent.

Redan idag finns det ett nätverk av matföretag som har ”fredagsmarknader” på gården. Leader tror att projektet kommer att stärka möjligheterna att företagen utveckla sina verksamheter och ser många samverkansfördelar.

Projektet pågår under 2024.

PROJEKTET

”Vi vill förstärka vår funktion som kunskapsnav om lokala råvaror- ett förädlingskök kan hjälpa oss med det”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

LAG ser möjligheter för Skilleby Trädgård att utvecklas som destination för lokal mat och livsmedel, och att platsen kan fungera som nav för andra företag som erbjuder försäljning, event och matmarknader. Genom att investera i ett kök kan företaget utveckla sin egen verksamhet genom förädling av egna grönsaker och möjligheten att tillreda mat på platsen.

Investeringen möjliggör också för andra företag att utvecklas genom att samarbeta kring middagsevent och matfestivaler. Projektet bedöms kunna skapa ett mervärde för lokala matproducenter, samt bidra till att stärka befintliga och skapa nya nätverk kring mat och livsmedel i Järna och i Sörmland.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Skilleby Trädgård AB

Projektledare
Frida Thörn
frida@skillebytradgard.se

Syfte och mål

Syfte: att stärka lokal matproduktion och att utveckla Skilleby Trädgård som destination kopplat till mat och livsmedel.

Mål: att bygga ett nytt kök för förädling samt uteplatser på Skilleby Trädgård.

Om finansiering

Beviljat stöd från Leader
152 000 kr

Egen privat finansiering
228 000 kr

Total projektbudget
380 000 kr

Stödandel: 40 % projektstöd till företag

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.