Bolla en idé

Ta kontakt med vår projektutvecklare och bolla era idéer.

Vi värdesätter alla idéer och initiativ

För oss är det viktigt att många får pröva sina idéer även om inte alla kan bli prioriterade så kan vi alltid bidra med goda råd och nya kontaktytor.

Leader Sörmlandskusten är en organisation som handlägger Jordbruksverkets handlingar, dessa är offentliga handlingar. Sekretessbelagt är arbetsmaterial, affärshemligheter och rikets säkerhet. En idéskiss är därmed sekretessbelagd. Personer som handlägger eller beslutar om projekt har tystnadsplikt.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.