Livsmedelshubb på Christineholm

En förstudie om hur lokala matproducenter kan dela plats för förädling, lager, logistiklösningar och försäljning

Om förstudien

Christineholms gods i Nyköpings kommun ser möjligheterna att utveckla en “livsmedelshubb” – där lokala producenter kan dela plats för förädling, lager, logistiklösningar och försäljning i befintlig gårdsbutik. För att bättre förstå hur en storskalig etablering kan byggas upp har Leader Sörmlandskusten prioriterat att ge stöd till en förstudie.

Maria Cole och Karin Wachtmeister leder arbetet med förstudien. I projektet ska de kartlägga vilka förutsättningar som finns för en hubb för livsmedelsförädling och hur den skulle kunna organiseras.

Projektet pågår under 2024.

Karin Wachtmeister och Maria Cole

Foto: Emanuel Fröberg, Mats Eriksson

FÖRSTUDIEN

”Vi vill se över möjligheten att bli en plats för livsmedelsproducenter och förädlare när ”eget kök” är för litet. Vi tror att en livsmedelshubb kan skapa synergier mellan småskaliga producenter.”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Christineholms fastighetsförvaltning AB har goda förutsättningar till att bygga upp en plats för till exempel försäljning av livsmedel, produktion, förädling, lager eller plats för fortsatt logistiklösning i kombination av den etablerad gårdsbutiken. Studien kan bidra till ökad förståelse för hur ett nytt verksamhetsområde bör utvecklas för ökad affärsnytta för hyresvärden kontra specifikt den ingående samarbetsparten Coles Nordic Delights. Projektets utformning ger också goda möjligheter till samarbete med redan etablerade företag på gården och att skapa synergier med framtida aktörer. Det finns en plan för hur studiens resultat ska förmedlas på relevanta träffar för de nätverk som har involverats..

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Christineholm Förvaltnings AB

Projektledare
Maria Cole: hej@mariacole.se
Karin Wachtmeister: karin@christineholm.se

Syfte och mål

Syfte: Utvärdera olika förutsättningar och utvärdera idéen om en hubb för livsmedelsförädling och produktion på Christineholm.

Mål: Kartläggningsstudie av produktion och förädling av livsmedel på lantbruket Christineholm

Om finansiering

Beviljat stöd från Leader
80 000 kr

Egen privat finansiering
120 000 kr

Total projektbudget
200 000 kr

Stödandel: 40 % projektstöd till företag

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.