Kickstart Naturturism

Ett projekt för att ta fram fler pakererbjudanden inom naturturism

Processledarstöd

Ta fram paketerbjudanden inom naturturism!

Genom ”Kickstart Naturturism” kan du få stöd för att formulera och ta fram pakererbjudanden inom naturturism tillsammans med andra företag. Ni ska vara minst två företag/aktörer inom besöksnäring och en markägare som samarbetar i paketet. 

Det ni kan få av Leader är betald tid för er egen processledare (max 50 h á 300 kr per h exkl moms) som håller ihop processen och utvecklar samarbetet. Dessutom erbjuds ni upp till 10 timmars rådgivning av Stua Sörmlands turismutveckling. Rådgivningen kan vara alltifrån att få hjälp med helhetskoncept och affärsupplägg, till resegaranti och avtal.

Efter en avslutad ”kickstart” vill vi att ni tar fram ett konkret paketerbjudande som går att sälja mot kund. Ni ska också skriva en slutrapport om insatsen och era lärdomar.

 

Kontakta oss på Leader om ni är intresserade och vill veta mer!
info@leadersormlandskusten.se

rådgivning

Stua ger coachning

Stua kan ge 10 timmars individuell företagsrådgivning under processen. De kan erbjuda coachning inom temaområdena:

 • Produktutveckling
 • Produktpaketering
 • Prissättning och bokningsrutiner
 • Marknadsföring och digitalisering
 • Google my business
 • Sociala kanaler
 • Resegaranti och ansvarsfrågor
 • Allemansrätten
 • Hållbarhetsfrågor
 • Coachning

Inspireras av andra

Vandringspaket längst Sörmlandskusten

Genomförd insats 2023.

Fyra företagare och en markägare längst Sörmlandsleden såg möjligheter att ta fram ett bokningsbart vandringspaket.

Läs slutrapporten från insatsen här.

På Havrevretens webbsida kan du läsa mer om paketerbjudandet. 

Inspireras av andra

Två herrgårdsnätter i Husby-Oppunda

Genomförd insats 2023.

Husby Oppunda Sockenförening, Tuppen Catering och Husbygård utvecklar samarbete för att ta fram ett paket med boende och aktiviteter i Husby-Oppunda i Nyköpings kommun. Bland annat vill man erbjuda övernattning i herrgårdsmiljö, kanottur längst Husbyån och vandring längst någon av lederna.

aktiviteter

Exempel på aktiviteter

 • Affärsidé Utformning av paketlösning: transporter, boende, aktiviteter. Kan även innefatta samarbeten med andra aktörer.
 • Utrustning Planering av fasta och lösa inventarier tex rastplats, matberedning och skyltar
 • Lokal Planering av lokaliteter för boende, toaletter mm
 • Transporter Planering av transport och parkering
 • Turistplan Att med kamera, terrängkarta och anteckningsblock notera bra placering och åtgärder lägger grunden för en Turistplan och avtal.
 • Avtalsformer Skriftliga avtal är starkt att rekommendera eftersom de tydliggör för bägge parter vad som gäller som tex resegaranti.
 • Underhåll och drift Turistföretagets kostnader för byggande och underhåll.
 • Hållbarhetsplan Hållbarhetsregler omfattar: informationsansvar, tillsyn, skydd av känslig natur och kultur, störningsminimering, säkerhet, avstämningar med markägare, nytta för lokalbefolkningen och lokalt företagande. Inbegriper även hur överexploatering kan undvikas. Uppförandekoder för gäster och guider.
 • Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra
 • Boknings- och betalningsrutiner (Resegaranti)
 • Marknadsföring
 • Övrigt Specifika frågeställningar för respektive projekt

projektet kickstart naturturism

Ett projekt som ägs av Leader

Projektet ”Kickstart Naturturism” är ett projekt som ägs av Leader Sörmlandskusten själv. Det är ett sätt att göra det möjligt för fler aktörer att göra mindre insatser, som kanske är för små för enskilda projekt. Projektet genomförs under 2023-2024 och målet är att starta igång 10 insatser.

Syftet med projektet är främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Målet med projektet är att erbjuda processutveckling till turistföretag inom paketering av naturturism samt ta fram filmer och artiklar om projektet.

Paketet ska ”landa” inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde (landsbygd). Det ska finnas en överenskommelse om samverkan mellan minst tre aktörer där en av parterna ska vara markägare/markförvaltare. Paket med övernattning som inslag prioriteras.