Projektering Vrenaby

Projektering för ett nytt planunderlag kan ge fler bostäder i Vrena

Om projektet

Sålla AB får stöd att undersöka förutsättningar till att omvandla det gamla fabriksområdet i Vrena till ett centrum för bostäder och företag. Vrenabygdens Intresseförening är med i projektgruppen.

För att starta en planprocess hos Nyköpings kommun – och omvandla den gamla industrimarken till bostadsområde – krävs en ny planbeskrivning. Projektstödet från Leader gör att Sålla kan ta fram underlag som behövs för detta, som en markundersökning och provtagningar. Inom projektet kommer Sålla genomföra workshops med boende och företagare i Vrena för att skapa en gemensam visionsbild, göra studiebesök och visa upp den nya planen i en utställningsmonter på Vrenadagen.

Lördag den 2 september 2023 finns projektledare Cassandra på plats i monter under Vrenadagen (gå till Utställare Vrena Företagspark). Kom gärna dit och hör mer om projektet! Läs mer om Vrenadagen på Nyköpings kommuns webbsida eller på Facebook (klicka på länkarna för att komma till sidan).

Projektet genomförs 2022-2023.

PROJEKTET

Undersökningarna blir ett underlag till en ansökan om planbesked – för att omvandla markanvändningen på fastigheten
från industri till bostad.

Skapar förutsättningar för fler bostäder och service

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service kan påverka alternativt väcka nya idéer och utvecklingsspår med inriktning mot offentlig och kommersiell service. En markundersökning för Vrenaby kan också påverka ekonomiska förutsättningar för byggande av bostäder i Vrena i synnerhet för fastighetsägaren men också de intressenter som planerar byggnation och verksamhet på området. Styrelsen ser särskilt positivt till den breda uppslutningen av deltagare i projektgruppen och att projektet är väl förankrat hos både ortsbor och kommunen.

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Sålla AB

Projektledare
Cassandra Heiskanen
cassandra.heiskanen@gmail.com

Om projektet

Syfte: att undersöka förutsättningar till att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service.

Mål: att ta fram underlag till en ansökan om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Vrenaby 1:26 från industri till bostad, genomföra workshops med ortsbor och företagare i Vrena kring en visionsbild, studiebesök samt utställningsmonter på en temadag.

Finansiering: 40 %, projektstöd till företag.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
200 000 kr

Egen privat medfinansiering
300 000 kr

Total finansiering
500 000 kr

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden