Bolla en idé

Har ni en projektidé som ni tror kan passa in under leadermetoden?
Då kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss och få en återkoppling om er idé skulle passa in under Leader Sörmlandskustens strategi.

SEKRETESS OCH OFFENTLIGA HANDLINGAR

Leader Sörmlandskusten är en organisation som handlägger Jordbruksverkets handlingar, dessa är offentliga handlingar. Sekretessbelagt är arbetsmaterial, affärshemligheter och rikets säkerhet. En idéskiss är därmed sekretessbelagd. Personer som handlägger eller beslutar om projekt har tystnadsplikt.

.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.