Vandringspaket

Ett femdagars vandringspaket där du vandrar från boende till boende längst Sörmlandskusten i Trosa

Om förstudien

Fyra företagare och markägare längst Sörmlandsleden såg behovet av att ta fram ett bokningsbart vandringspaket mellan varandras anläggningar.

Utmaningarna de såg var att lösa logistiken med transporter av bagage, bokningsrutiner och resegarantier.

Förstudien har bidragit till att realisera ett bokningsbart vandringspaket som sträcker sig över fem dagar i sällsynta övernattningsställen längst Sörmlandsleden.

Läs mer om paketet

Läs slutrapport

Förstudie

”Alla vi har varit i kontakt med har varit väldigt positiva till vår idé om ett vandringspaket”

Kickstart Naturturism

Kick Start Naturturism är ett LAG-ägt projekt som ska stödja markägare och naturturistföretagare att skapa paketerbjudande.

Syftet med projektet är främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Målet med projektet är att erbjuda processutveckling till 10 delaktiviteter  inom paketering av naturturism samt ta fram filmer och artiklar om projektet.

Markägare, naturturistföretagare och föreningar med koppling till natur och kulturmiljöer inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde kan söka ett processledarstöd till att utveckla ett nytt naturturistpaket.

 

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Leader Sörmlandskusten

Projektledare
Jacqueline Hellsten
070-7256269
info@leadersormlandskusten.se

Processledare för delaktivitet nr 3

Lova Sima info@havrevreten.com
Maaike Tijsma info@savovandrarhemcafe.se

 

Om förstudien

Samarbetsparter:

Havrevretens gård AB, Sävö Vandrarhem & Café, Hotell Tre små rum och Nynässlott

Syfte: Öka kunskap och insikt kring logistik, avtal, marknadsföring och bokning av vandringspaket.

Mål: Ett vandringspaket över fler dagar med övernattningar i olika unika miljöer mellan Trosa och Nynäs.

Finansiering: 20 000 kr i processledararvode plus rådgivning och utbildningsinsatser från Stua

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
20 000 kronor

Medfinansiering från Region Sörmland (Stua) och kommunerna
9 000 kronor

Total finansiering
29 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och ÖOR

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden