Förstudie Alchemilla Distillery

Syftet med förstudien är att utforska och klargöra processen för att starta och driva ett destilleri, inklusive att skaffa nödvändiga tillstånd och licenser, ekonomisk planering, studiebesök för att lära av bästa praxis, samt etablering av samarbetspartners för odling och daglig verksamhet.

Om projektet

Alchemilla Distillery har fått stöd från Leader Sörmlandskusten för en förstudie kring etableringen av deras destilleri på Långbro Gård utanför Mölnbo. Förstudien är en avgörande del av deras vision att inte bara producera högkvalitativt gin, absint och spagyriska elixir, utan även främja lokal odling, hållbarhet och samarbete inom samhället.

Syftet med förstudien är att utforska och klargöra processen för att starta och driva ett destilleri, inklusive att skaffa nödvändiga tillstånd och licenser, ekonomisk planering, studiebesök för att lära av bästa praxis.

Resultatet av förstudien kommer att vara en välutvecklad projekt- och finansieringsplan som kommer att vara grundläggande för det kommande destilleriprojektet.

Alchemilla Distillery strävar inte bara efter att vara ett företag utan även en social rörelse som vill skapa mening och sammanhang för samhället. Genom samarbete med Dagliga Verksamheter för personer med funktionsnedsättningar för att driva och förvalta en örtagård, erbjuder de meningsfull sysselsättning.

”Det handlar inte bara om att producera drycker för oss, utan om att skapa en helhetsupplevelse för våra kunder”, säger Lisa Jeannin, grundare av Alchemilla Distillery.

Projektet stöds av flera viktiga aktörer, inklusive Långbro Gård Säteri, återförsäljare, dagliga verksamheter och örtproducenter i närområdet. Genom deras deltagande och samarbete hoppas Alchemilla Distillery på att skapa en stark och hållbar grund för sin verksamhet.

Projekt

”En förstudie hjälper oss att fatta kloka genomtänkta beslut”

Beslutsmotivering

På Långbro gård finns goda förutsättningar att etablera nya verksamheter inom produktion, förädling och försäljning av lokalt producerade jordbruksprodukter. Studien kan bidra till ökad förståelse för hur ett nytt verksamhetsområde kan utvecklas och finansieras för ökad affärsnytta för både Alchemilla Distillery och fastighetsägaren av Långbro gård. Projektets utformning ger också goda möjligheter till samarbeten med redan etablerade företag på gården och att skapa synergier med närbelägna verksamheter som tex dagliga verksamheter.

Om projektet
Projektperiod
2023-12-08 till 2024-10-30

Projektägare
Lisa Jeannin enskild firma

Projektledare
Lisa Gabrielle Jeannin
073-2140138
turtleok@hotmail.com
Webb och sociala medier
Instagram
Webbplats
Youtube
Om projektet
Syfte: Utvärdera förutsättningar till produktion och försäljning av lokalt förädlade drycker samverkan med ett lantbruk.

Mål: En förstudierapport som beskriver affärsidé och vision samt ett förslag till projekt- och finansieringsplan för produktion och försäljning av lokalt förädlade drycker.

Aktiviteter: Eget arbete, köpta konsulttjänster för rådgivning, undersökningar, analyser, dokumentation, studiebesök, marknadsföring och uppsökande verksamhet med möjliga samarbetsparter.

Om finansiering
Beviljat leaderstöd
80 000 kronor
Privat medfinansiering
120 000 kronor
Total finansiering
200 000 kronor
Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden