Odla vardagsmaten

Odla Vardagsmaten är ett projekt för att öka sin hemberedskap av egen mat.

Om projektet

Syfte: Projektets syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun

Mål:

  • Skapa en samarbetsmodell kring hemberedskap med fokus på hemodling av mat.
  • Dokumentera samarbetsmodellen i en skriftlig metodbok
  • Utforma och genomföra ett antal kurser kring hemodling, beredskap och coachning för allmänheten
  • Producera 8–10 videoavsnitt á 30 minuter i utbildningssyfte.
  • Skapa en demonstrationsodling
  • Marknadsföra projektet genom publika evenemang

 

Projektets aktiviteter

Projektledning, framtagande av informations- och kunskapsmaterial, utbildningsinsatser, informationskampanjer, dokumentation, demonstrationsutrustning, samarbeten, administrering, kommunicering, filmning, coachning, marknadsföring, event och konferenser.

Projektet i media

Läs och lyssna gärna på inslag som media gjort om projektet (klicka på länkarna nedan):

Projekt

”Leader hjälper oss att bli mer självförsörjande av mat”

Motivering

Projektet bidrar till att stärka områdets självförsörjandegrad av mat och ger möjligheter till nya former för kompetensutveckling och samverkan mellan medborgare och kommunen kring småskaliga odlingsprojekt.

LAG-styrelsen ser också en stor möjlighet att projektet kan bidra till ett ökat intresse för civilförsvar och krisberedskap och samtidigt skapa förutsättningar att befolkningen själva tar ansvar för en del av sitt livsmedelsbehov. Projektet bidrar till insatsområdet Nära Mat med nya nätverk och kompetensutvecklande aktiviteter till ett stort antal deltagare.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Trosa kommun

Projektledare

Charlotta André
073-517 77 90
Charlotta.Andre@trosa.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Trosa kommun i Sörmland vill tillsammans vill öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun.

Stöd söks för:

Projektledning, framtagande av informations- och kunskapsmaterial, utbildningsinsatser, informationskampanjer, dokumentation, demonstrationsutrustning, samarbeten, administrering, kommunicering, filmning, coachning, marknadsföring, event och konferenser.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 207 091 kronor

Medfinansiering från Kommun och Region
618 000 kronor

Total finansiering
1 825 091 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden