Ansöka

Alla ansökningar görs digitalt via Jordbruksverkets E-tjänst.

Tänk på!

Innan ni öppnar en ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst måste ni få er projektidé bekräftad av våra projektcoacher. Läs mer under intresseanmälan.

Ansökan

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

  • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
  • vad du ska genomföra vilka utgifter du kommer att ha i samband med projektet.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.
>Läs mer fullmakter

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör.

Budgetmall – projektstöd

Bilagor

Andra viktiga bilagor kan vara:

– Aktivitetsplan
– Tillstånd
– Kartor eller visuella beskrivningar
– Jämförelsbara offerter

När du har skickat in din ansökan om stöd

Först kommer vi att bereda er ansökan till vår styrelse som fattar beslut om projektet ska prioriteras. Om ert projekt blivit tillstyrkt av styrelsen handläggs ärendet klart. 

Därefter överprövar Jordbruksverket ansökan och fattar det formella beslutet. Det kan ta några månader så bered er på att det kan ta tid.

Om ni påbörjar ert projekt innan ni fått ert beslut om stöd är det viktigt att ni ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ert stöd minskar eller att ni inte får något stöd alls.

Ni kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag er ansökan kommit in till myndigheten.

Stöd till projekt och samarbeten

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leader­område enligt leader­områdets utvecklings­strategi. Här ingår även samarbeten med andra leader­områden.