Vårdinge by- nav för regenerativt jordbruk

Vårdinge folkhögskola genomför en pilotstudie om hållbara odlingssystem och marknadsföring av Vårdinge by som besöksmål

Om förstudien

Vårdinge folkhögskola har genomfört en förstudie för att utveckla Vårdinge by till ett kunskapsnav om regenerativt jordbruk som alla har tillgång till. Skolan har gjort en pilotstudie om att etablera och driva en regenerativ grönsaksodling och sammanställa utfallet och lärdomar av odlingen i en rapport, som ska spridas digitalt. I förstudien har man också anlagt en öppen mötesplats med utekök som går att använda för att tillreda enklare måltider. Arbetet har marknadsförts i fyra filmer- och på så sätt kan insatsen bidra till att öka kunskapen om regenerativt jordbruk. Syftet är att utveckla Vårdinge by till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling.

Projektet pågick 2021-2023.

Skolan fick Leader-stöd för att anlägga själva grönsaksodlingen i ett separat projekt (läs mer om det på vår webbsida).

Läs mer om grönsaksodlingen på Vårdinge Folkhögskolas webbsida.

FÖRSTUDIEN

”Genom Leaderstödet kan vi få gemensam kraft att starta ett projekt vi länge har längtat efter, men inte haft resurser att genomföra”

Om förstudien

Projektperiod
2021-2023

Projektägare
Vårdinge Folkhögskola

Projektansvarig
Kerstin Burström
kburstrom@vardinge.fhsk.se

Syfte och mål

Syfte: att utveckla Vårdinge by till ett attraktivt område med besöksnäring
och kunskapsnav för regenerativt jordbruk.

Mål:

– att göra en pilotstudie över en etablering av grönsaksodling och en testodling av grönsaker i utbildningssyfte,

– att sammanställa utfall och erfarenheter i en rapport, att anlägga en öppen mötesplats kombinerat med ett utekök för tillagning av enklare måltider,

– att ta fram fyra filmer om skolodlingsprojektet,

– att utveckla Vårdingeby till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
843 306 kr

LAG-pott (offentligt stöd)
415 359 kr

Total finansiering
1 258 665 kr

Stödandel: 100 % stöd, projektstöd.

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden