Så går det till

Från projektidé till slutredovisning

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov och drivkrafter, därför är det allra första steget att prata ihop er lokalt. I detta tidiga skede behöver ni också läsa på om Leader Sörmlandskustens principer, mål och insatsområden.

Steg 2

Skriva ansökan

Bedömer vi att intresseanmälan har förutsättning att beviljas projektstöd är det nu dags att göra en ansökan om stöd i Jordbruksverkets system. Våra projektcoacher hjälper er genom processen.

Steg 3

Genomföra

Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför ditt projekt samt när du ansöker om utbetalning.

Steg 4

Avsluta

När projektet är avslutat ska du göra en slutredovisning. Här kommer du få redogöra olika uppföljningsuppgifter och berätta om vad som gått bra eller sämre.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.