Herrgårdshelg med kanot och vandring

Spendera två nätter och tre dagar i herrgårdsmiljö i Husby Oppunda. Sov på Husby herrgård, paddla kanot längst Husbyån och vandra längst någon av sockens leder.

Insats inom Kickstart Naturturism

Genomförd insats under hösten 2023.

Husby Oppunda Sockenförening, Tuppen Catering och Husbygård utvecklar samarbete för att ta fram ett paket med boende och aktiviteter i Husby-Oppunda i Nyköpings kommun. Bland annat vill man erbjuda övernattning i herrgårdsmiljö, kanottur längst Husbyån och vandring längst någon av lederna.

Syftet är att stärka möjligheterna till naturturism i området genom kartläggning av aktörer och platser, samverkan mellan markägare och turismaktörer, och ökad kunskap om paketering av naturturismupplevelser

Förstudien har i den första fasen undersökt lämpliga miljöer och aktörer för paketerbjudanden. I den andra fasen har ett paketerbjudande utarbetas.

Här ka du läsa om erbjudandet: Presentation av paket

Herrgårdshelg nära naturen

Paddla i en slingrande å, vandra längs välskötta leder eller cykla på grusvägar i det vackra sörmländska landskapet.

Kickstart Naturturism

Kick Start Naturturism är ett LAG-ägt projekt som ska stödja markägare och naturturistföretagare att skapa paketerbjudande.

Syftet med projektet är främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Målet med projektet är att erbjuda processutveckling till 10 delaktiviteter  inom paketering av naturturism samt ta fram filmer och artiklar om projektet.

Markägare, naturturistföretagare och föreningar med koppling till natur och kulturmiljöer inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde kan söka ett processledarstöd till att utveckla ett nytt naturturistpaket.

 

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Leader Sörmlandskusten

Projektledare Kickstart Naturturism
Jacqueline Hellsten
070-7256269
info@leadersormlandskusten.se

Processledare för delaktivitet nr 4

Elisabet Åfors elisabet.afors@telia.com

 

Om insatsen

Samarbetsparters:

Husby Oppunda Sockenförening

Tuppen Catering

Husbygård

Om finansiering

Beviljat stöd från Leader
Max 50 h processledning á 300 kr/h exkl moms.

Offentligt stöd från Region Sörmland (Stua)
10 h rådgivning

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden. Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och ÖOR.