Vår Strategi

Strategin ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden under perioden 2023–2027 för kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Här kan ni läsa vår strategi

Vår Vision

SÖRMLANDSKUSTEN ÄR ETT INNOVATIVT HÅLLBART OMRÅDE SOM ÄR ATTRAKTIVT ATT UPPLEVA, BO OCH VERKA I.

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer

Våra insatsområden

Insatsområden är ett verktyg för att peka ut de insatser som främst bidrar till områdets utpekade mål och kan bli prioriterade efter strategins urvalskriterier. 

1. Smarta Landsbygder
Lokala metoder, strategier och lösningar i samverkan

2. Levande Landsbygder
Meningsfull fritid, kultur och gemenskap

3. Företagsutveckling
Innovativa lösningar för företagsutveckling på landsbygden

4. Lokal Mat
Innovativa lösningar för lokal mat

Våra mål

1. Smarta landsbygder för att underlätta att leva och verka lokalt

2. Utvecklat innovativt landsbygdsföretagande i samverkan

3. Stärkta förutsättningar för och utveckling av lokal mat

 

Urval

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra till att uppfylla målen för strategin. Det ska också ge en vägledning till stödsökande om vilka insatser som kan beviljas stöd.

Utmaningar

Samverkan är en tydlig utvecklingsmöjlighet, behovet av samverkan, samarbeten, nätverk och sammanslutningar för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål är det som är allra tydligast i vår behovsanalys.

Företagens utmaningar och möjligheter, har behov av att hitta nya lösningar för att öka sin lönsamhet och möjliggöra tillväxt. Stor efterfrågan av lokal mat, den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna, ses som viktiga verktyg i utvecklingen utifrån de lokala förutsättningarna.

Effekter

Leadermetoden är en erkänd utvecklingsmodell för långsiktiga effekter. Strategi 2023-2027 blir områdets tredje stora landsbygdsprojekt för lokal utveckling. Vi tar tillvara och utvecklar områdets existerande processer.

Stort tack!

Till alla aktörer som varit delaktiga i strategins framtagande

 

Aktörer som bidragit till denna strategis framtagande är främst Leader Sörmlandskustens partnerskap som har varit involverade dels som referensgrupp, dels som värdar för tematiska workshops.

Föreningens styrelse har bidragit med idéer och synpunkter.

Vid publika workshops har målgrupper bidragit med synpunkter och idéer. För att komplettera strategin ytterligare har vi genomfört uppsökande verksamhet och genom intervjuer och samtal med organisationer och företag har vi även nått många som inte haft kontakt med Leader tidigare.