Om oss

Leader Sörmlandskusten är ett av 40 prioriterade leaderområden i Sverige som kan bevilja projektstöd till lokala utvecklingsprojekt på landsbygderna i kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Leadermetoden

Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Med framgång används metoden i tusentals lokala utvecklingsområden i EU. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för landsbygdsutveckling.

Leadermetoden är ett smörjmedel som startar processer och på sikt kan bidra till sysselsättning och inflyttning. Leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden för att hålla ett starkt lokalt fokus.

För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer arbetat fram en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Varje leaderområde fattar själva beslut om vilka projekt som ska prioriteras.

 

LAG-styrelse

LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor. Organisationsformen är ideell förening. Styrelsen för föreningen fattar beslut om vilka projekt som ska prioriteras. Jordbruksverket är den myndighet som fattar det formella beslutet. Samma myndighet administrerar också den digitala plattformen för ansökningar och ansökningar av utbetalning. 

Område

Föreningen Leader Sörmlandskusten omfattar 86 539 personer på landsbygderna i Botkyrka, Salem och Södertälje i Stockholms län samt Trosa, Nyköping och Oxelösund i Södermanlands län. Sörmlandskusten har en lättillgänglig vacker natur på land och hav och våra landsbygder är storstadsnära med engagerade invånare.

Bli medlem

Vi är den självklara samarbetspartnern för Sörmlandskustens landsbygdsutveckling – hållbart och tillsammans.

Vi har kompetens, engagerat nätverk och övriga resurser för en behovsbaserad och attraktiv lokal utveckling. Trepartssamarbetet utgör den gemensamma kraft som säkrar varaktig utveckling.

Medlemskap i den ideella föreningen Leader Sörmlandskusten kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Medlemsavgiften är 200 kr per organisation.

Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman och har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.