Vision Långbrogård

Framtiden på Sörmlands herrgårdar

Om projektet

Fastighetsägaren till lantbruksfastigheten Långbro Gård vill tillsammans med ett antal entusiaster erbjuda möjligheter för lokala företagare och föreningar, främst inom områdena ekologisk odling, djurhållning, hantverk, livsmedelsförädling, utbildning och ekoturism att etablera sina verksamheter på gården.

Syftet är att i samverkan bygga upp en helhetsupplevelse med ett rikt utbud av produkter, tjänster och utbildningar och därmed bli ett besöksmål för många med intresse för hållbarhet, natur, djur och lokal mat. På lång sikt ser man också gården som ett nav för energi och matförsörjning till en utökad bostadsbebyggelse runt Mölnbo.

Projektet ska genom workshops, studiebesök och publika aktiviteter inventera gårdens sammantagna resurser i form av företagare, boende, lokaler, odlingsytor och sevärdheter med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Målsättningen är en lokal utvecklingsstrategi och långsiktig vision för Långbro gård.

Stöd söks för projektledning, visionsarbete, marknadsföringsinsatser, köpta rådgivningstjänster, workshops och event.

Projektet pågår 2022-2024.

Projekt

”Långbro gård kan bli ett nav för energi och matförsörjning till en utökad bostadsbebyggelse runt orten Mölnbo”

Motivering

Projektet syftar tydligt till att undersöka förutsättningar och ge förslag på inriktningar till en ny destination för lokalproducerade varor och tjänster på ett tätortsnära lantbruk.

LAG-Styrelsen ser särskilt positivt till projektgruppens sammansättning och variation av företagare och föreningar där gruppen som helhet har goda möjligheter att locka turister och skapa lönsamhet för deras företag.

LAG-Styrelsen ser också positivt till den breda ansats att bjuda in närområdets boende till öppna workshops då en långsiktig vision kan påverka områdets förutsättningar för bostadsutbyggnad och attraktiva boendemiljöer.

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Långbro Säteri AB

Projektledare
Johanna Hofring
076-904 44 34
johanna.hofring@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Fastighetsägaren till lantbruksfastigheten Långbro Gård vill tillsammans med ett antal intressenter erbjuda möjligheter för lokala företagare och föreningar, främst inom områdena ekologisk odling, djurhållning, hantverk, livsmedelsförädling, utbildning och ekoturism att etablera sina verksamheter på gården.

Projektet ska genom workshops, studiebesök och publika aktiviteter inventera gårdens sammantagna resurser i form av företagare, boende, lokaler, odlingsytor och sevärdheter med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
134 000 kronor

Medfinansiering från Leader Sörmlandskusten
66 000 kronor

Total finansiering
200 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Sörmlandskusten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden