Ungdomar på rull

Nya mötesplatser för motorburen ungdom i Nyköping och Oxelösund

Om projektet

Föreningen Ung Kraft har tillsammans med ungdomarna själva tagit fram ett underlag för att kunna skapa en mötesplats för unga med motorintresse i Nyköping/Oxelösund.  I projektet har ungdomar bland annat fått ge sina åsikter hörda i samtal/workshops, åkt på studiebesök på andra mötesplatser/klubbar för unga EPA-åkare och gått på ledarutbildningar. Genom arbetet har Svenska Motorklubben-Nyköping startat en mötesplats för unga som kontinuerligt erbjuder ungdomskvällar i sin lokal. Ett annat resultat av projektet är att Nyköpings kommun har fått upp ögonen för gruppen i en positiv bemärkelse och bjudit in ungdomarna i projektet att delta under kulturnatten.

Projektet pågår 2021-2023.

Läs mer om projektet på Ung Krafts webbsida (klicka på texten för att komma till sidan).

PROJEKTET

Ungdomsdrivna projekt ger ett mycket bättre resultat eftersom unga vet vad unga vill ha. Vi vuxna ska stå i bakgrunden och stötta. Då blir det succé

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

A-traktorer, även kallade EPA-traktorer har ökat markant senaste åren. Lättade regler har gjort det smidigare att bygga om bilarna, vilket har öppnat för nya typer av traktorer. Fenomenet a-traktor attraherar särskilt ungdomar på landsbygden där det inte alltid finns så mycket att göra. Sämre kollektivtrafik tvingar också ungdomar att lösa transporter på egen hand. En kombination av få fritidsaktiviteter och dåliga bussförbindelser resulterar i att ungdomar själv-organiserar sin fritid i sina EPA-traktorer vilket inte alltid uppskattas av allmänheten. En meningsfull fritid för ungdomar på landsbygden anser LAG vara angeläget framför allt gällande behovet av organiserade mötesplatser, Förslag och idéer till nya transportlösningar är också insatser som är prioriterade. Ung Kraft och Sörmlands Motorklubb har visat en väl förankrad behovsanalys tillsammans med kommunen och ungdomarna. Gruppens sammansättning visar goda förutsättningar till att arbeta efter leadermetoden. Projektet beaktar också övergripande principer gällande hållbarhet, jämlikhet och ungas delaktighet.

Om projektet

Projektperiod
2021-2023

Projektägare
Föreningen Ung Kraft

Projektkontakt
Nenne Thorin Ljung
nenne.thorin@ungkraft.org

Om projektet

Syfte: att främja en attraktiv fritid för ungdomar på landsbygden.

Mål: att genomföra ett antal workshops, studiebesök och event med ungdomar samt sammanställa en rapport hur och var en eller flera nya mötesplatser kan skapas för motorburen/motorintresserad ungdom.

Om finansiering

Projektstöd i landsbygdsprogrammet
253 525 kr

LAG-finansiering (offentligt stöd)
124 870 kr

Total finansiering
387 395 kr

Stödandel: 100 % stöd, projektstöd

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden