Slutrapportera

När projektet är avslutat ska du göra en slutredovisning.

Ansökan om slututbetalning

Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd – sök stöd och utbetalning

Du söker först själva stödet. När du har fått ett beslut om att du får stöd så söker du utbetalning. Du söker både stöd och utbetalning i e-tjänsten (Mina sidor).

Uppföljningsuppgifter

När du har avslutat projektet och ansöker om slututbetalning ska du även göra en slutredovisning. Utöver en beskrivning av vad du har genomfört ska slutredovisningen till exempel innehålla uppföljningsuppgifter som är obligatoriska för lokalt ledd utveckling. Exempel på uppföljningsuppgifter som gäller för lokalt ledd utveckling är:

  • antal nyskapade arbetstillfällen
  • antal nyskapade företag
  • ideellt arbete i projektet
  • övriga ideella resurser i projektet.

Konto för utbetalning

Bankgiro- eller bankkontonummer 

För att Jordbruksverket ska kunna betala ut pengarna till dig måste du ha ditt bankgiro- eller bankkontonummer registrerat hos Jordbruksverket. Det gör du via Mina sidor eller på blanketten “Anmälan kontonummer” som du hittar på Jordbruksverkets webbplats.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex.