Slutrapportera

När projektet är avslutat ska du göra en slutredovisning.

Ansökan om slututbetalning

Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd – sök stöd och utbetalning

Du söker först själva stödet. När du har fått ett beslut om att du får stöd så söker du utbetalning. Du söker både stöd och utbetalning i e-tjänsten (Mina sidor).

Uppföljningsuppgifter

När du har avslutat projektet och ansöker om slututbetalning ska du även göra en slutredovisning. Utöver en beskrivning av vad du har genomfört ska slutredovisningen till exempel innehålla uppföljningsuppgifter som är obligatoriska för lokalt ledd utveckling. Exempel på uppföljningsuppgifter som gäller för lokalt ledd utveckling är:

 • antal nyskapade arbetstillfällen
 • antal nyskapade företag
 • ideellt arbete i projektet
 • övriga ideella resurser i projektet.

Konto för utbetalning

Bankgiro- eller bankkontonummer 

För att Jordbruksverket ska kunna betala ut pengarna till dig måste du ha ditt bankgiro- eller bankkontonummer registrerat hos Jordbruksverket. Det gör du via Mina sidor eller på blanketten “Anmälan kontonummer” som du hittar på Jordbruksverkets webbplats.

Checklista

Checklista för ansökan om utbetalning Läs ditt beslut om stöd och bilagan Övriga upplysningar innan du ansöker om utbetalning. Betala alla dina utgifter som du ska ha med i den aktuella ansökan. När du ansöker om utbetalning ska du endast redovisa utgifter som hör till insatsen och som följer ditt beslut om stöd. I ansökan om utbetalning i e-tjänsten ska du bifoga följande bilagor i de fall det är aktuellt:

– Fakturor och kvitton
– Betalningsbevis
– Körjournaler
– Deltagarlistor, inbjudningar och andra underlag för fika, lunch och middag
– Löneunderlag såsom lönespecifikationer, projektdagböcker, timkostnadsmallar
– Informations- och kommunikationsmaterial som du tagit fram under genomförandet
– Tillstånd och avtal
– Underlag för upphandling
– Inbetalningsbevis för privat eller offentlig medfinansiering
– Bokföringsunderlag som visar att du redovisat separat
– Övriga underlag som du ska skicka in enligt ditt beslut om stöd

Det finns ytterligare information om vilka uppgifter som kan vara aktuella att redovisa vid ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

När du ansöker om utbetalning för ett stödbeviljat projekt eller en investering, är det viktigt att säkerställa att genomförandet av projektet följer de villkor som angivits i beslutet om stöd. Här är en steg-för-steg-guide för hur du bör tänka och agera i denna process:

Steg 1: Granska ditt beslut om stöd

 • Läs noggrant igenom beslutet om stöd: Identifiera alla specifika villkor och krav som ställs för att få stödet utbetalat. Detta kan inkludera detaljer om hur projektet ska genomföras, vilka kostnader som är stödberättigade, och vilka dokument som ska bifogas vid ansökan om utbetalning.

Steg 2: Bedöm om projektet följer beslutet om stöd

 • Jämför genomförandet med beslutet: Se till att alla aktiviteter, kostnader och resultat stämmer överens med vad som angivits i beslutet om stöd.
  • Om alla aspekter av projektet eller investeringen följer beslutet, kan du markera ”ja”.
  • Om någon del av projektet inte följer beslutet, måste du markera ”nej”.

Steg 3: Förbered din ansökan om utbetalning

 • Samla dokumentation: Förbered alla nödvändiga dokument som styrker att projektet genomförts enligt villkoren i beslutet om stöd. Detta kan inkludera kvitton, fakturor, deltagarlistor, rapporter och andra relevanta underlag.

Steg 4: Om projektet inte följer beslutet om stöd

 • Beskriv avvikelserna: Om du svarar ”nej” på frågan om projektet följer beslutet om stöd, måste du tydligt beskriva vilka delar som inte överensstämmer och varför. Ge en detaljerad förklaring till vad som avviker, om det är någon aktivitet, kostnad eller resultat som inte motsvarar vad som angivits i beslutet.
  • Exempel: Om en delaktivitet har ändrats, beskriv vad som ändrats och varför. Om vissa kostnader överstiger budgeten eller om vissa mål inte uppnåtts, redovisa detta tydligt.

Steg 5: Förklara åtgärder och lösningar

 • Föreslå lösningar: Om möjligt, beskriv vilka åtgärder du vidtagit eller planerar att vidta för att åtgärda avvikelserna. Detta visar att du aktivt arbetar för att följa stödbeslutets villkor.
  • Exempel: Om en planerad aktivitet inte kunde genomföras, kanske du har genomfört en alternativ aktivitet som också bidrar till projektets mål.

Steg 6: Skicka in ansökan

 • Dubbelkolla ansökan: Kontrollera att alla nödvändiga dokument är bifogade och att alla delar av ansökan är korrekt ifyllda.
 • Skicka in ansökan: Följ de instruktioner som anges för att skicka in ansökan om utbetalning. Detta kan vara elektroniskt eller via post, beroende på vad som gäller i ditt specifika fall.

Tips för en framgångsrik ansökan

 • Var noggrann och transparent: Det är bättre att vara övertydlig i din redovisning och beskrivning av eventuella avvikelser än att lämna informationen vag eller otydlig.
 • Kommunicera med handläggaren: Om du är osäker på hur du ska redovisa något eller om du har frågor om beslutet om stöd, tveka inte att kontakta din handläggare för vägledning.

Genom att noggrant följa dessa steg och vara noggrann i din redovisning ökar du chanserna för en smidig och korrekt utbetalningsprocess.

Geotaggade bilder

Behöver du skicka in ett geotaggat kort på din investering?

Geotaggning gör det möjligt att identifiera den exakta platsen där bilden togs, vilket används i de åtgärder i strategisk plan där det är aktuellt med verifiering av investeringar med hjälp av geotaggade foton. En geotaggad bild är ett fotografi som har geografisk positionsinformation inbäddad i sina metadata. Denna information inkluderar vanligtvis latitud och longitud och kan ibland även innehålla höjd, tidpunkt och riktning. 

Här är en steg-för-steg-instruktion för hur du kan geotagga en bild på olika enheter och med olika metoder:

Geotagga med en smartphone (iOS och Android)

De flesta moderna smartphones kan automatiskt lägga till geotaggar när du tar en bild, om platsinformation är aktiverad. Här är hur du gör:

iPhone (iOS)

 1. Aktivera platsinställningar för kameran:

  • Öppna Inställningar.
  • Gå till Integritetsskydd > Platstjänster.
  • Se till att Platstjänster är aktiverat.
  • Rulla ner och välj Kamera.
  • Välj När appen används eller Alltid för att tillåta kameran att använda platsinformation.
 2. Ta en bild:

  • Öppna Kamera-appen och ta en bild. Platsinformationen kommer automatiskt att läggas till i bildens metadata.

Android

 1. Aktivera platsinställningar för kameran:

  • Öppna Inställningar.
  • Gå till Platstjänster eller Plats (kan variera beroende på enhet).
  • Aktivera platsinställningar.
  • Öppna Kamera-appen.
  • Gå till kameraappens inställningar och aktivera Platstaggning eller Platsinformation.
 2. Ta en bild:

  • Öppna Kamera-appen och ta en bild. Platsinformationen kommer automatiskt att läggas till i bildens metadata.

Geotagga manuellt på datorn

Om du har en bild utan geotagg som du vill lägga till platsinformation till, kan du använda programvara på din dator.

Med Windows Photos

 1. Öppna bilden i Windows Photos:

  • Högerklicka på bilden och välj Öppna med > Foton.
 2. Redigera platsinformation:

  • Klicka på Info-ikonen (i form av ett ”i” i en cirkel) uppe till höger.
  • Klicka på Lägg till en plats och skriv in adressen eller platsen du vill tilldela bilden.

Med MacOS Photos

 1. Öppna bilden i Photos-appen:

  • Starta Photos-appen och dubbelklicka på bilden du vill redigera.
 2. Lägg till platsinformation:

  • Klicka på informationsikonen (ett ”i” i en cirkel) uppe till höger.
  • Under Lägg till en plats-fältet, skriv in platsen eller välj en plats från förslagen.

Använda tredjepartsprogram (exempel: GeoSetter för Windows)

 1. Ladda ner och installera GeoSetter:

 2. Öppna bilden i GeoSetter:

  • Starta programmet och öppna bilden du vill geotagga.
 3. Lägg till platsinformation:

  • Använd kartan i programmet för att navigera till platsen där bilden togs.
  • Klicka på platsen på kartan och välj Assign Position.
  • Spara ändringarna.

Dessa steg bör hjälpa dig att geotagga dina bilder på både smartphones och datorer, vilket gör det lättare att hålla reda på var dina bilder togs och att dela dem med platsinformation.