Södra Vårdinge grönsaksodling

Vårdinge folkhögskola odlar ekologiskt och regenerativt

Om projektet

Vårdinge folkhögskola har genom projektet startat en storskalig grönsaksodling som sköts enligt principer om regenerativ och ekologisk odling. Skörden från odlingen används i restaurangen på skolområdet och odlingen används som lärande exempel i utbildningen som bedrivs på folkhögskolan. Odlingsprojektet är en öppen verksamhet som sprider kunskap om affärsmodellen till andra- både andra verksamheter i området och besökare.

Odlingen består av ca 1 500 kvadratmeter odlingsbäddar och ett tunnelväxthus på 160 kvadratmeter.

Projektet pågick 2021-2023.

Läs mer om projektet på Vårdinge Folkhögskolas webbsida (klicka på texten för att komma till sidan).

PROJEKTET

”Vi odlade drygt två ton grönsaker
under 2022!”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Projektet bidrar till en ny grönsaksodling och ett nytt företag. Vårdinge Folkhögskola har goda förutsättningar till att utveckla anläggningen i kombination av utbildningar och besöksnäring. Odlingen bidrar också till mervärden för andra verksamma aktörer och boende i Vårdinge by.

Om projektet

Projektperiod
2021-2023

Projektägare
Vårdinge Folkhögskola

Projektledare
Patrik Waldenström
patrik.waldenstrom@outlook.com

Om projektet

Syfte: att skapa nya trädgårdsodlingar för grönsaksproduktion

Mål: att anlägga och stängsla odlingsbäddar, bygga och installera ett uppvärmningsbart tunnelväxthus med bevattningssystem och redskap för frilandsodling.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
200 000 kr

Egen privat finansiering
300 000 kr

Total finansiering
500 000 kr

Stödandel: 40 % stöd, projektstöd till företag

Total finansiering
500 000 kr

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden