Trosa Lekplats

En öppen lekplats för de yngre barnen som kan locka fler besökare till både höghöjdsbanan och den alpina klubben i Trosa.

Om projektet

Företaget Ekebylund Holdingbolag söker stöd till att uppföra en öppen lekplats som är byggd i träden intill området där samma företag kommer att etablera en höghöjdsbana. Lekplatsen kommer att vara tillgänglig och gratis för kommunens familjer, besökare och föreningar och komplettera områdets övriga frisksportsverksamheter.

Syftet är att komplettera områdets utbud av utomhusaktiviteter som är anpassad för mindre barn för att locka fler besökare.

Målsättningen är att uppföra 9 varierade lekplatselement för barn som har godkända säkringssystem.

Stöd söks för design och uppbyggnad av lekplats.

 

 

Projekt

”Leader hjälper oss att bli mer lönsamma”

Motivering

 

 

En öppen lekplats för de yngre barnen kan locka fler besökare till både höghöjdsbanan och den alpina klubben som tillsammans kan bli en attraktiv destination för utomhusaktiviteter.

Lekplatsen kan också bidra till en ny mötesplats för barnfamiljer.

LAG-styrelsen ser särskilt positivt till att investeringen bidrar till alla tre hållbarhetsmålen.

– Frisksportsaktiviteter och samlingsplatser bidrar till sociala effekter som tex attraktiva boendemiljöer.

– Mekaniska element som är anpassade efter naturens beskaffenhet bidrar till minskad energiförbrukning och

– inte minst kan fler besökare till området gynna det lokala näringslivet att bli mer lönsamma.

Om projektet

Projektperiod
Våren 2023

Projektägare
Ekebylund Holdingbolag

Projektledare
Jeanette Tilberger Roth 
0730871967
info@trosaaktivitetspark.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Företaget Ekebylund Holdingbolag söker stöd till att uppföra en öppen lekplats som är byggd i träden intill området där samma företag kommer att etablera en höghöjdsbana. Lekplatsen kommer att vara tillgänglig och gratis för kommunens familjer, besökare och föreningar och komplettera områdets övriga frisksportsverksamheter.

Stöd söks för design och uppbyggnad av lekplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Privat medfinansiering
138 000 kronor

Total finansiering
338 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden