Blanketter & info

Här har vi samlat information och blanketter

Aktuella beslutsdatum

Vårt första beslutsdatum är planerat till hösten 2023. Håll utkik i vår kalender.

Här kommer vi också försöka hålla er uppdaterade på Jordbruksverkets handläggningstider.

Blanketter

På Jordbruksverkets webbutik hittar ni blanketter.

Det ni ofta kan behöva är:

– Fullmaktsintyg
– Projektdagbok
– Beräkning timkostnadsmall
– Körjournal
– Medfinansieringsintyg

Synpunkter och klagomål

Vi välkomnar gärna era synpunter eller klagomål skriftligt.

Som synpunkt eller klagomål räknas utsagor om något i vår verksamhet som antingen avviker från det som är normalt eller förväntat, eller som den som framför påståendet själv anser vara en synpunkt eller ett klagomål. Som synpunkt beaktas även förslag om förbättringar eller utökning av verksamheten.

Press och media

Vårt mål är att alla journalister som tar kontakt med oss ska få rätt svar i rätt tid. Vi kan hjälpa dig som är journalist med generell information om Leader Sörmlandskusten och att få kontakt med projektansvariga.

Verksamhetsledare Jacqueline Hellsten 070-7256269