Ett nytt besöksmål genom öppen besöksgård

Sörbro gård får fler besökare genom öppen gård och gårdsbutik

Om projektet

Sörbro gård i Södertälje kommun driver sedan 2009 en getgård. Framför producerar de mejerivaror och kött från get, men även grönsaker, ägg och nötkött. De har märkt av ett ökat intresse för gården av besökare- som framför allt är nyfikna på getdriften.

I ett projekt som finansieras av Leader vill de utveckla gårdens attraktion som besöksmål på landsbygden. Detta genom att bygga ut den obemannade gårdsbutiken – som säljer egna och andra producenters produkter – och genom att bygga ut ett besöksområde på gården. Sörbro gård vill utforma gården så att det finns möjlighet att parkera, titta på djuren, och ta en fika utan att störa gårdens verksamhet. Att utveckla gården till en öppen besöksgård.

Projektet pågår 2023-2024.

Foto: Sörbro gård

PROJEKTET

”Vi tycker att det är väldigt roligt att få besökare och vi berättar gärna om vår ekologiska verksamhet.

Vi vill göra det möjligt för dem att få ett ännu mer givande besök utan att det stör gårdens verksamhet”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Genom att bygga ut och omvandla Sörbro gårds obemannade butik till att bli bemannad och erbjuda fler tjänster och produkter kan insatsen öka lönsamheten för den enskilde jordbruksföretagaren och skapa nya arbetstillfällen. En trygg och säker mötesplats för besökare gynnar också allmänhetens intresse att få ta del av ett nytt besöksmål.

En tillgänglighetsanpassad gård underlättar för jordbruksföretagaren att visa upp sin verksamhet och sprida kunskap om hur och var maten kommer ifrån. Det är också rimligt att den utbyggda gårdsbutiken i samverkan med andra producenter kan erbjuda ett utökad utbud av både produkter och tjänster, ex paketerade grönsakslådor med varierade grönsaksprodukter, cafétjänster, grillpaket och picknicklådor. I förlängningen kan projektet skapa underlag för att fler produkter saluförs lokalt under ett varumärke.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Enskild firma Artur Borgh (Sörbro gård)

Projektledare
Artur Borgh
arthur.borghs@gmail.com

Syfte och mål

Syfte: att utveckla ett nytt besöksmål vid Sörbro gård.

Mål: att tillgänglighetsanpassa en yta med parkering, staket/växter, sittmöjligheter och skyltar för besökare samt att bygga ut och
anpassa en byggnad till en bemannad gårdsbutik med flera produkter och tjänster.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
200 000 kr

Egen privat finansiering
300 000 kr

Total projektbudget
500 000 kr

Stödandel: 40 % projektstöd till företag

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.