Projektstöd

Hållbar infrastruktur i Sörmlands skärgård

En plan för hållbar besöksnäring i skärgården

Utescen i Gamla Oxelösund

En utomhusscen för kulturevenemang i Gamla Oxelösund

Vårdinge by- nav för regenerativt jordbruk

En förstudie om hållbara odlingssystem och marknadsföring av Vårdinge by som besöksmål

Oxelösunds järnvägsmuseum

Oxelösunds järnvägsmuseum rustar för fler besökare

Ungdomar på rull

Nya mötesplatser och stärkt inflytande för motordriven ungdom

Lager och logistik

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.

Förstudie Stall Bergtorp

En förstudie för att undersöka hur Stall Bergtorp kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten

Förstudie 4H gård Nyköping

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.

Vrenaklippet

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.

Vandringspaket längst Sörmlandskusten

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.

En herrgårdshelg på Husbygård

Paketerbjudande med herrgårdsövernattning, kanot och vandring

Bygg smart på landsbygden

Ett projekt som visar att det är möjligt att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Odla vardagsmaten

Trosa kommun vill öka medvetenheten kring hemberedskap och stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion

Vision Långbro gård

Långbro gård- Ett nav för energi och matförsörjning till en utökad bostadsbebyggelse runt Mölnbo