Utescen i Gamla Oxelösund

Fler kulturevenemang med en ny utomhusscen

Om projektet

I Gamla Oxelösund finns vacker skärgårdsmiljö, restaurang och skärgårdsmuseum – du kan också ansluta till kulturstigen och få en promenad i idylliska natur- och kulturmiljöer. Oxelö Krog ligger beläget med vacker utsikt över fjärden i en av Oxelösunds äldsta byggnader.

I ett projekt som finansierats av Leader Sörmlandskutsen fick Lindé Kultur & Café stöd för att bygga en utomhusscen. På scenen hålls kulturframträdanden i anslutning till restaurangen, men den är också öppen för uppträdanden arrangerade av andra aktörer. Scenen har bidragit till ett större kulturutbud i Oxelösunds kommun och har varit till gagn både för lokalbefolkningen som för besökare.

Projektet pågick 2021.

PROJEKTET

”Genom projektet har vi fått en levande scen som kan användas regelbundet för musik och andra framträdanden”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

En levande scen skulle öka attraktionskraften för hela Gamla Oxelösund och kan ses som en del i en långsiktig strategi för att utveckla aktiviteter och tillgängligheten för området och gynna både ortens företag, föreningar (hembygdsföreningarnas sevärdheter med mera) samt boende. En scen som kan användas regelbundet för musik och andra framträdanden, skulle göra det möjligt för krogen att utöka sina öppettider och dra fler besökare.

Genom samverkan mellan företaget, som är arrendator av gamla krogen, föreningar och kommunen ska scenen bli öppen för alla.

Om projektet

Projektperiod
2021

Projektägare
Lindé Kultur & Cafe AB

Projektkontakt
Thord Lindé
ekonomi@oxelokrog.se

Syfte och mål

Syfte: att utveckla ett specifikt besöksmål med en attraktion som lockar fler besökare.

Mål: att uppföra en utomhusscen i Gamla Oxelösund.

Stödet räknas som ett projektstöd eftersom det bedöms finnas ett gemensamt intresse för investeringen och att den är allmännyttig.

Om finansiering

Projektbudget:
120 000 kr

Projektstöd från Leader:
90 000 kr (75 procent)

Offentlig medfinansiering:
30 000 kr (25 procent)

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden