Vrenaklippet

Genom Vrenaklippet har lanthandeln i Vrena byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.

Om projektet

Vrena Handel har beviljats stöd för att utveckla servicen i lanthandeln i Vrena. Genom projektet ”Vrenaklippet” har lanthandeln kompletteras med en utbyggnad med anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel. Vrena Handel har också utforskat möjligheter till nya servicefunktioner och undersökt hur fler producenter kan samverka kring försäljning, inköp och distribution. För att stärka handeln som mötesplats har den nya utbyggnaden även ett utrymme där besökare kan mötas och hämta information.

Syftet med projektet har varit att utveckla nya funktioner och tjänster för offentlig och kommersiell service.

Stöd har beviljats för projektledning, om- och tillbyggnad av handeln samt för aktiviteter som genomförs för att stärka lanthandeln som mötesplats.

Projektet genomfördes 2020-2023.

PROJEKT

”Att handla digitalt och mer lokalproducerat är en potential som vi ville ta tillvara”

MOTIVERING

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Vrenaklippet är ett intressant grepp att förena en liten lokal lanthandels fördelar med närhet, fysisk kontakt, service och ombudstjänster med vårt nya konsumtionsmönster av e-handel och digitala tjänster. Digital lanthandel är en form som vuxit i vår kommun framförallt på de orter som inte har en butik. Faller modellen väl ut kan den appliceras på fler liknande handlare på landsbygden. LAG ser också positivt till att sökande vill utveckla butiken med fler lokala producenter och nya transportlösningar i samverkan med andra företag.

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
Vrena Handel

Projektledare
Mika Niemi
mika.niemi@vrenagront.se

Om projektet

Syfte: att utveckla nya funktioner och tjänster för offentlig och kommersiell service.

Mål: en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel. Projektet ska också utforska möjligheter till nya servicefunktioner och undersöka hur fler producenter kan samverka kring försäljning, inköp och distribution.

Finansiering: 100 % Projektstöd. Stödet avser att förbättra service och tillgänglighet till de boende. Insatsen ökar förutsättningar för handlaren att upprätta och underhålla Servicepunkten.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
660 5525 kronor

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden