Förstudie 4H gård

Sörmlands läns 4H vill undersöka vilka förutsättningar som finns att driva en 4H-gård i Nyköping. 

Om förstudien

Sörmlands läns 4H har beviljats stöd för att undersöka vilka förutsättningar som finns att driva en 4H-gård i Nyköping. En 4H-gård kan bli en ny fritidsaktivitet för barn och ungdomar och ett nytt besöksmål i Nyköping. Det finns endast en sommardriven 4H i Sörmland i dagsläget, så att etablera en åretruntverksamhet är efterfrågat.

Förstudiens mål är att kartlägga intressenter och platser där en 4H-gård skulle kunna uppföras och ge förslag på aktiviteter som gården skulle kunna erbjuda. Att sondera intresse och förutsättningar för att etablera en 4H-gård i Nyköping.

 

Under förstudien har Sörmlands läns 4H bland annat genomfört studieresor för inspiration och lärdom av andra 4H-gårdar, haft en mini-4H i samband med Nyköpings kommuns försommarfest, anordnat inspirationsseminarier till politiker, tjänstepersoner, föreningsrepresentanter och
övriga intresserade. Förstudien har lett till att en referensgrupp för 4H i Nyköping har bildats. Efter förstudien finns planer på att bilda en 4H-klubb.

Vill du följa utvecklingen av 4H-gården i Nyköping? Följ deras Facebooksida.

FÖRSTUDIE

Stort intresse av en 4H gård i Nyköping!
”Det kom flera hundra besökare till vår mini4H-gård under Nyköpings försommarfest”

Varför en förstudie?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Förstudien bidrar till att ta fram underlag till ett nytt besöksmål, fritids- eller mötesplats för både barn och gamla. I Nyköping finns flera tänkbara platser och aktörer som skulle kunna utgöra en lärandemiljö och rekreation bland djur och natur. Det finns ett också ett stort behov av en öppen anläggning året om dit barn och ungdomar kan få möta djur och natur under ordnade former.

Om projektet

Projektperiod
2020-2022

Projektägare
4H Sörmland

Projektledare
Bengt Sunesson
bengansunesson@gmail.com

Om förstudien

Samarbetsparter:

Havrevretens gård AB, Sävö Vandrarhem & Café, Hotell Tre små rum och Nynässlott

Syfte: Öka kunskap och insikt kring logistik, avtal, marknadsföring och bokning av vandringspaket.
Mål: Ett vandringspaket över fler dagar med övernattningar i olika unika miljöer mellan Trosa och Nynäs.

Finansiering: 20 000 kr i processledararvode plus rådgivning och utbildningsinsatser från Stua

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
256 599 kronor

Medfinansiering från Leader Sörmlandskusten
100 628 kronor

Total finansiering
357 227 kronor

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden