Oxelösunds järnvägsmuseum

Projektstöd utvecklar järnvägsmuséet och Oxelösund
som besöksmål

Om projektet

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (FSVJ) har fått projektstöd för att utveckla, uppföra och sätta igång Oxelösunds Järnvägsmuseum. Föreningen har arbetat med utvecklingen av museiverksamhet sedan 2010, men har sökt stöd från Leader för att bygga ihop, skapa säkrare och mer tillgängliga miljöer för besökare. I projektet har FSVJ byggt en utställningslokal, restaurerat historiska fordon för att använda i trafik och som utställningsfordon, ställt iordning järnvägsmiljön runt lokstallet, anslutit fordonshallen till befintliga spår för att kunna nyttja den, samt övertagit Spår 1 av Trafikverket.

Idag är Oxelösunds Järnvägsmuseum en viktig del av besöksutbudet i Oxelösunds kommun.

Projektet pågick 2019-2023.

Läs mer om projektet på FSVJ:s webbsida.

Det gjordes ett inslag om muséet på SVT nyheter 2022, här kan du se klippet!

Läs mer om besöksmålet på Visit Oxelösunds webbisda.

PROJEKTET

Du behöver gå långt utanför Sörmlands gränser för att hitta ett liknande museum”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

De gamla lokstallarna i Oxelösunds kommun lämpar sig mycket väl för en utveckling mot en museal anläggning med levande kulturmiljö som samtidigt kan bli en mötesplats för invånarna i kommunen. FSVJ är den enda föreningen i regionen som idag kan trafikera det allmänna normalspåriga järnvägsnätet med nostalgiska järnvägsfordon och på så sätt binda ihop orter, verksamheter och aktiviteter på flera platser i regionen. Om föreningen kan överta spår 1 av trafikverket, genom att bygga en växel för internt bruk, skulle det öka föreningens förutsättningar till att bedriva persontrafik. Ett Järnvägsmuseum kan komplettera övriga Oxelösunds muséer och utgöra en del av besökspaletten som regionen kan erbjuda och därmed öka antalet besökare.

Stöd ges med 96,5 procent eftersom projektet är till nytta för fler och för allmänheten.

Om projektet

Projektperiod
2019-2023

Projektägare
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg

Projektansvarig
Kai Tamminen
fsvj@fsvj.se

Syfte och mål

Syfte: att etablera ett attraktivt besöksmål och aktivitet för att få fler turister till området samt utveckla en mötesplats för kommunens invånare

Mål: att färdigställa ett museum med anpassad utemiljö, bygga en fordonshall samt bygga ett internt spår för hantering av tågen.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
1 785 550 kr

Offentligt stöd (LAG-finansiering)
879 450 kr

Egen privat finansiering
97 193 kr

Total finansiering
2 762 193 kr

Stödandel: 96,5 procent

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden