Bygg smart på landsbygden

Ett projekt som bidragit till nya hyreslägenheter på landsbygden

Om projektet

Bygg smart på landsbygden

Trots att det byggts bostäder i tiotusentals år och kunskapen finns saknas det idag 250 000 bostäder i Sverige. Bostadsmarknaden har frusit fast och tiotusentals äldre människor kan inte lämna sina hus samtidigt som barnfamiljer är utelåsta ur bostadsmarknaden på landet. Vi menar att det finns ett recept för att få i gång en positiv flyttkedja.

Boken Bygg smart på landsbygden är avsedd att vara den vägledning som gör att bostadsbyggandet på landsbygden kommer i gång igen – efter fyrtio år.

Projekt

”Leader hjälpte oss att förverkliga nya hyreslägenheter”

Motivering

Våra små orter behöver ett tillskott av yngre människor, gärna barnfamiljer, för att kunna bibehålla underlaget för den service som finns och den som vi vill utveckla vidare. Om marknaden tillförs små, moderna, lägenheter skapas en önskvärd flyttkedja.

Äldre personer som inte längre orkar med ett stort hus med trädgård och underhåll av byggnaden kan flytta till en lägenhet, samtidigt som en prisvärd fastighet kommer ut på marknaden och kan förvärvas av den unga familjen. Det är detta vi avser med en ”önskvärd flyttkedja”.

Om projektet

Projektperiod
2016

Projektägare
Kiladalens utvecklingsbolag AB (svb)

Projektledare
Larz Johansson
0730-497150
hustorp@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Syftet med projektet var att skapa en modell för byggnation av nya hyreslägenheter på landsbygden som kunde spridas till flera orter.

Målet med projektet var att ta fram en handbok för hur bygdebolag kan projektera nya hyreslägenheter.

Aktiviteterna i projektet var projektledning, undersökningar och dokumentation (bild,text och layout)

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
419 094 kronor

Medfinansiering från Leader Sörmlandskusten
206 419 kronor

Total finansiering
625 513 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten  och Leader Sörmlandskusten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden