Hållbar infrastruktur i Sörmlands skärgård

Ett projekt för att stärka hållbar besöksnäring i skärgården

Om projektet

Sörmland har en fantastisk skärgård med ett stora natur- och kulturvärden. Ett stadigt växande antal besökare i skärgården innebär en risk för alltför stor nedslitning av naturen. Det är därför viktigt att utvecklingen sker på ett hållbart sätt och kan samordnas med ökande skötsel och vård av natur- och kulturvärden. En grundläggande förutsättning för en hållbar besöksnäring i skärgården är att det finns en utbyggd infrastruktur – främst gällande toaletter, soptunnor men också bryggor, kollektiv skärgårdstrafik, servicepunkter och övernattningsmöjligheter.

Sörmlands Skärgårds Intresseförening har uppmärksammat behovet av en plan för den fysiska infrastrukturen i skärgården. I projektet ”Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland” genomförde de en kartläggning av den fysiska infrastrukturen i Skärgården i Oxelösund, Nyköping och Trosa kommuner. De tog fram en plan för skötsel och ansvarsfördelning av viktig infrastruktur. Projektet ledde också till att ett samråd för skärgården startade som Region Sörmlands nu driver.

I projektet har man samarbetat med Nyköpings kommun, Trosa kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland samt föreningen Gröna kusten.

På Sörmlands Skärgårds Intresseförenings webbsida kan du läsa mer om och se en film om projektet!

Den 2 maj 2022 genomfördes ett webbinarium inom projektet. Se den på Youtube genom att klicka här.

Här är en länk till slutrapporten från projektet.

Projektet pågick 2021-2022.

PROJEKTET

Projektet har lett till bildandet av en samrådsgrupp för skärgården- det är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling av skärgården.”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Projektet skapar förutsättningar för att bevara och utveckla den sörmländska skärgården. Många öar utsätts för hårt slitage. En grundläggande
förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i skärgården är att det finns en utbyggd infrastruktur. I första hand toaletter och soptunnor men också bryggor, båttrafik, övernattningsmöjligheter, servicepunkter.

Sörmlands Skärgårds Intresseförening är en trovärdig och
väl förankrad aktör som har engagerat samtliga kommuner i ett viktigt arbete att bevara och utveckla skärgården i framtiden. Projektet kommer att vara till nytta för i första hand naturen och alla som besöker skärgården men också för boende och för företag som arbetar i och med skärgården som destination.

Om projektet

Projektperiod
2021-2022

Projektägare
Sörmlands Skärgårds Intresseförening

Projektkontakt
Ingrid Carlgren
ingrid.carlgren1@gmail.com

Projektet drevs i samarbete med:
Gröna kusten (ideell förening)
Länsstyrelsen i Södermanland
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Region Sörmland
Trosa kommun

Syfte och mål

Syfte: att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sörmlands Skärgård.

Mål:

  • Genomföra en kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård,
  • Ta fram en plan för skötsel och ansvarsfördelning,
  • Ta fram filmer om projektet,
  • Hålla ett seminarium,
  • Skriva en sammanfattande rapport om projektet.

Om finansiering

Projektbudget:
532 431 kr

Projektstöd från Leader:
356 729 kr (67 procent)

Offentlig medfinansiering:
175 702 kr (33 procent)

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden