Lager och logistik –
lösningar för mer lokal mat

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.

Om projektet

Hur kan det bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor? Det var frågeställningen som Sörmlands Matkluster ville besvara genom projektet ”Lager och logistik”. Samarbetspartner i projektet var Nyköpings kommun.

I  projektet har producentföreningen hållit workshops för att få en tydligare bild över utmaningarna som hindrar mer lokal mat på den offentliga tallriken. Träffarna har också varit viktiga för att skapa utrymme för producenter och kommunen att träffas- forum som saknats sedan innan.

Som en effekt av projektet har två nya avtal ingåtts, där leverantörer säljer lokalt producerade produkter till Nyköpings kommun. Några viktiga lärdomar från projektet är att det är viktigt att det från kommunens sida finns relationer till och kännedom om vilka lokala producenter som finns, och att det finns tydliga och mer tillgängliga kanaler in för att nya producenter ska hitta vägen fram till försäljning.

Syftet med projektet är att öka förutsättningarna till lokal mat som säljs lokalt.

Målet med projektet är en resurskartläggning och behovsinventering av lager och logistik för försäljning av lokalproducerad mat, en pilotstudie över vilka lokala råvaror/livsmedel som efterfrågas av en landsbygdsskola, en workshop samt en sammanfattande rapport om projektet.

På Sörmlands Matklusters webbsida kan du läsa mer om projektet och slutrapporten. (Klicka på texten så öppnas sidan i ny flik)

PROJEKTET

Genom workshops och möten skapas nya relationer mellan
lokala matproducenter och Nyköpings kommun.

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Projektet bidrar till att öka förutsättningarna till effektivare transporter för livsmedelsproducenter, förädlare och mathantverkare. Förstudien kan bidra till att andelen av de råvaror som produceras i området kan konsumeras lokalt samt bidrar till nya samverkansformer med offentliga kök för att mer lokal mat ska serveras på skolorna.

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Sörmlands Matkluster

Projektledare
Charlotta André
info@charlottaconsulting.se

Om projektet

Syfte: att öka förutsättningarna till lokal mat som säljs lokalt.

Mål: en resurskartläggning och behovsinventering av lager och logistik för försäljning av lokalproducerad mat, en pilotstudie över vilka lokala råvaror/livsmedel som efterfrågas av en landsbygdsskola, en workshop samt en sammanfattande rapport om projektet.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
176 026 kr

Medfinansiering från Leader Sörmlandskusten
68 379 kr

Offentliga resurser från Nyköpings kommun
52 000 kr

Total finansiering
296 405 kr

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden