Leader 2014-2022 (23)

Vår strategi 2014-2022 kommer att överlappa nuvarande period. 

Landsbygdsprogrammen överlappar

Under 2023 kommer vi kunna fatta beslut från båda programmen vilket ni som sökande inte behöver tänka på men kanske känna till. Vi kommer att beakta alla idéer och pröva dom mot den strategi vi anser mest lämplig. Läs gärna och inspireras från våra tidigare projekt.

Läs om vår LAG-ägda projekt

Kickstart Naturturism

KICK START NATURTURISM ÄR ETT PROJEKT SOM SKA STÖDJA MARKÄGARE OCH NATURTURISTFÖRETAGARE ATT SKAPA PAKETERBJUDANDE INOM NATURTURISM MED LOKAL FÖRANKRING.

Har du en idé för utveckling av naturturism, en mark du äger eller en verksamhet du kan tänka dig att flytta ut i naturen? Då kan du tillsammans med minst en partner söka ett projektstöd till en förstudie, en så kallad kickstart för att utreda förutsättningar till ett nytt naturturistpaket. Gruppen kan bestämma internt vem man vill ge uppdraget till att leda processen. Ett avtal tecknas där stödet är max 300 kr per timme + moms dock max 20 000 kr per förstudie.

Läs mer

Willkommen Deutschland

Det här är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan leaderområdet Sörmlandskusten, Meckelnburg Vorpommern och Regionale Entwicklung Württembergisches Allgäu e.V.

Projektet ska skapa arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan människor på landsbygden inom:

– Jakt och vilförvaltning med unga jägare.

– Frukt och bärodling. Föreningen Sörmlandsäpplen

– ”Schwedenfest Wismar” Kultur och besöksnäring

Läs mer

Läs vårt fina magasin

Här kan ni läsa ett axplock av alla våra framgångsrika projekt.

Låt er inspireras