Pågående

Här kan ni läsa om de projekt vi driver själva

Förstudiemedel

Kickstart Naturturism

Ett projekt som ska främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Markägare och naturturistföretagare inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde kan söka stöd till förstudier och få individuell rådgivning och utbildning av Stua. Vi välkomnar även föreningar med koppling till natur och kulturmiljöer.

Transnationellt

Willkommen Deutschland

Det här är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan leaderområdet Sörmlandskusten, Meckelnburg Vorpommern och Regionale Entwicklung Württembergisches Allgäu e.V. i Tyskland som ska skapa arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan människor på landsbygden.

Aktuella grupper:

Samarbetsprojekt

Sörmland Lever

Sörmland lever – tillsammans och stolta! Så heter vår nya samverkansplattform som är processad av styrelserna för våra tre samverkansorganisationer. Tillsammans med våra ambassadörer från den ideella, offentliga, och privata sektorn har vi inlett skapandet av berättelsen om Sörmland. Vi verkar också för att lyfta landsbygdsfrågorna på den politiska agendan över hela Sörmland. Vi är öppna för samverkan, kontakta gärna vår projektledare Yuri Silva.

Landsbygdsriksdagen 

Välkommen till Landsbygdsriksdagen 2024!

Nästa Landsbygdsriksdag ska genomföras 2024 och det blir Hela Sverige ska levas länsavdelning i Sörmland som står som värdar.

– Välkomna till Sörmland och Nyköping för att se framtidens landsbygd där entreprenörer och föreningar redan har tagit tydliga kliv in i framtiden. Dessutom växer våra landsbygder mer än centralorterna i Sörmland vilket vi är mycket glada för, säger Peter Eklund från Hela Sverige ska leva Sörmland.