Willkommen Deutschland

Ökad kunskap och samverkan om destinations- och landsbygdsutveckling i Sörmland och orter i Tyskland

Temaresa 2024

Företagskluster på gårdsnivå

Just nu planeras en gruppresa till Ravensburg i södra Tyskland den 20-24 februari 2024. Temat är ”Företagskluster på gårdsnivå och innovativa lösningar för gröna näringar”.

Studieresan tar sin utgångspunkt på gården Teufelsberg, som drivs av familjen Jochum. Programmet innehåller ett antal studiebesök. Bland annat på Herrmansdorfer, och på den årliga fruktmässan Fruchtswelt Bondensee.

Syfte: att främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte om företagskluster.

Målgrupp: företagare, gårdsägare eller rådgivare inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde.

Målsättning: att bilda ett närverk för ett ”Regionalvärdesbolag”.

Samarbetspartners: Leader Württemberg Allgäu.

Temaresa 2023

Frukt och bär i Ravensburg

Den 10-14 januari 2023 genomfördes en temaresa till Ravensburg i södra Tyskland. Resan genomfördes av Föreningen Sörmlandsäpplen tillsammans med Leader Sörmlandskusten och Leader Württemberg Allgäuen. Programmet innehöll ett antal studiebesök till fruktodlare, workshops samt en dag på den internationella mässan för kommersiell fruktodling, destillation och jordbruksteknik, Fruchtwelt Bondensee

Syfte: främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte om metoder kring förädling och odling av frukt och bär i Sörmland.

Målgrupp: befintliga alt blivande frukt- och bärodlare, mat- och dryckesproducenter samt rådgivare inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde. Medlemmar i Föreningen Sörmlandsäpplen verksamma utanför Sörmland är också välkomna att anmäla sitt intresse i mån av plats.

Målsättning: Bilda ett nytt nätverk för erfarenhetsutbyte om frukt- och bärodling mellan leaderområdena Sörmlandskusten och Württemberg Allgäu.

Samarbetsparter: Föreningen Sörmlandsäpplen och Leader Württemberg Allgäu.

Läs mer om resan på Hallohej.se 

Du kan också ta del av en reseskildring från resan ur tidningen Pomologen 2023 nr 3 (text: Christer Sandberg)

Temaresa 2023

Schwedenfest i Wismar

Den 17-20 augusti 2022 genomförde vi en resa till Wismar i norra Tyskland.

Varje år hålls en festival-Schwedenfest – i staden för att uppmärksamma tiden då Wismar tillhörde Sverige (1632-1803). Festivalen lockar över 100 000 besökare! Här kan du läsa mer om festivalen.

Tillsammans med ett gäng mat- och konsthantverkare anordnade Leader en resa till festivalen inklusive utställning.

Samarbetspartners för resan är Hantverksgruppen Sörmland, Sörmlands Matkluster, Teater Sörmland, Utflyktsvägen, Stua och Inga Lindströmland.

Temaresa 2022

Jakt och viltvård i Ludwigslust

Den 28 november-2 december 2022 genomfördes en inspirationsresa till Ludwigslust, Mecklenburg Vorpommern i norra Tyskland. Temat denna resa var jakt- och viltvård och resan var en kombinerad studie- och jaktresa. Resan genomfördes i samarbete mellan Jägarförbundets nätverk Unga Jägare, Öknaskolan och Leaderområdet Landestforst Mecklenburg-Vorpommern.

Syftet med resan var att främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte kring jakt, etik och viltförvaltning. Målgruppen är företrädesvis unga jägare med ett styrelse- eller ledaruppdrag i Jägareförbundets nätverk Unga jägare.

Målsättning: Bilda ett nytt nätverk för utbyte av jaktrelaterade aktiviteter med ett ungdomsperspektiv mellan leaderområdena Sörmlandskusten och Mecklenburg.

fem temaområden

Fem tematiska områden

Projektet erbjuder tema- och inspirationsresor inom fem utpekade områden:

1. Hållbar turism:

– fler Tyska turister på vår landsbygd som stannar längre, konsumerar mer lokalt och får en högre upplevelse av Sörmland.
– inspirera nya aktörer att starta småföretag och bidra till arbetstillfällen på landsbygden.
– få fler företag att samverka kring paketlösningar och koncept.

2. Smarta byar:

– säkerställa att mer turistinformation översätts till tyska, fler guider kan tala tyska och att varje liten ort eller by har proffsig turistinformation.
– att våra mindre orter också ska kunna förmedla en likvärdig service till våra turister på landsbygden.
– uppmuntra fler att aktörer att se möjligheter i att ta emot fler turister.

3. Kultur- och historieföreningar:

– bli bättre på att berätta vår historia och marknadsföra varandra.
– att det genomförs fler lokala traditionsenliga arrangemang som t.ex. midsommar, valborg och nationaldagen som är anpassade och tillgängliga även för utländska turister.

4. Ungdomar:

– ökat inflytande och kontaktnät
– ökat utbyte av praktikplatser
– fler ungdomar satsar på utbildningar inom besöksnäringen

5. Lokal mat och cirkulär ekonomi:

– fler lokalproducerade produkter
– ökad samverkan mellan producenter och mathantvekare
– öka den kulinariska turismen till vårt område

projektet willkommen deutschland

Ett projekt som ägs av Leader

Projektet ”Willkommen Deutschland” är ett projekt som ägs av Leader Sörmlandskusten själv. Det är ett sätt för oss att erbjuda  tematiska inspirationsresor inom destinationsutveckling och landsbygdsutveckling. 

Projektet genomförs under 2018-2024.

Syftet med projektet är att bygga upp relationer mellan aktörer i Sörmland och regionen Meckelnburg Vorpommern: skapa kunskaps-, erfarenhets, och affärsutbyte med inriktning mot besöksnäring.

Målet med projektet är att stödja fem tematiska gruppresor och att marknadsföra gruppernas resultat.

Inom projektet kommer grupperna få stöd med processledning, översättning, kontaktytor, genomförande av inspirationsresor, och genomförande av workshops. När projektet är klart ska en slutrapport skrivas och två artiklar ska produceras i magasinet Utflyktsvägen.

Projektet har också lanserat en egen webbsida – läs gärna mer här!

Det finns också en Facebook-sida kopplat till projektet