Stärkt scenkonst i Järna

Ny teknik genom en ”blackbox” ger ökade möjligheter för scenkonst

Om projektet

Gula Villan är ett litet levande kulturhus i Järna. Här ryms aktiviteter som dans, musik och teater, det anordnas barn- och ungdomskurser, och fungerar också som galleri och möteslokal. 2021 genomförde Kulturföreningen Urban Company ett projekt för att stärka och bredda möjligheterna för scenkonst i huset. Inom projektet investerade föreningen i ny teknik för att skapa en så kallad ”blackbox” – ett utrymme på scenen som har anpassad teknik för bättre ljus, ljud och mörkläggning. Genom projektet har lokalen fått bättre förutsättningar att användas till professionellt utövande av dans, teater, cirkus och konserter, vilket i sin tur ökar kulturutbudet, platsens attraktivitet och genererar arbetstillfällen.

På lång sikt kan projektet bidra till att stärka Gula villan som ett kulturnav för musik, cirkus, dans och teater i Järna.

Projektet pågick 2021.

Läs mer om Gula Villans kulturutbud på deras webbsida.

PROJEKTET

”Vi har redan märkt att förfrågningarna från kulturaktörer har ökat när vi nu har en Blackbox”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

En uppgradering av möteslokalen, Gula Villan kan bidra till fler uthyrningar av lokalen vilket kan säkerställa arbetstillfällen för både föreningen och restaurangen. En Blackbox positionerar Gula Villan vilket kan marknadsföra området som kan bli en plats på kartan för cirkusartister och andra scenkonstnärer.

Om projektet

Projektperiod
2021

Projektägare
Kulturföreningen Urban Company

Projektkontakt
Linnéa Sundling
Clara Bankefors
infogulavillan@gmail.com

Syfte och mål

Syfte: att bredda och utveckla utbudet nya kultur- och fritidsaktiviteter.

Mål: att utrusta lokalen med teknikutrusning för scenframträdande.

Stödet räknas som ett ”projektstöd till företag” eftersom investeringen tillfaller föreningen.

Om finansiering

Projektbudget:
298 000 kr

Projektstöd från Leader:
200 000 kr (67,11 procent)

Privat medfinansiering:
98 000 kr (32,89 procent)

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden. Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.