Håcknesta Outdoor center

Naturturismföretagare samverkar för nya tjänster inom natur, fiske och friluftsliv.

Om projektet

Genom det här projektet har Håcknesta gård i Nyköpings kommun utvecklat sin verksamhet inom naturturism. Med hjälp av stöd från Leader har de byggt en brygga för att kunna angöra båtar och fiska ifrån, och utvecklat campingverksamheten genom en ny grillplats och ett utedass. Fler företagare kan använda de nya faciliteterna vilket det stärker förutsättningarna för besöksnäringsföretag i närområdet. Det gör det lättare att marknadsföra området tillsammans och att skapa och genomföra paketlösningar med andra företagare. På så sätt blir de mer attraktiva på marknaden.

I projektet samarbetar Håcknesta gård tillsammans med andra naturturismföretagare inom fisketurism, catering, naturupplevelser och guidening.

Projektet pågick 2021.

PROJEKTET

”Vi har aldrig nyttjat vår sjö, det visades vara en fantastisk resurs för oss och andra företag. Tillsammans blir vi mer attraktiva och får fler kunder som bokar

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Projektet bidrar till att utveckla mat- och upplevelseturism med nya produkter och tjänster. Utomhusfaciliteter ligger i tiden, särskilt med
rådande världsläge (covid-19 pandemin). Hocknesta Outdoor center kan nyttjas av många olika grupper i samhället då det
finns en bred ansats till olika samarbeten mellan både företagare och skolor vilket kan skapa fler praktikplatser.

Fisketurism är en stor potential för Södermanland vilket kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet för företagen. Våra insjöar behöver bli mer tillgängliga och marknadsförda.

Om projektet
Projektperiod
2021

Projektägare
Håcknesta Event AB

Projektkontakt
Monica Andersson
info@bettochsadlar.se

Syfte och mål

Syfte: att utveckla nya produkter och tjänster inom natur, fiske och friluftsliv på landsbygden.

Mål: att anpassa och marknadsföra ett område för utomhusaktiviteter.

Stödet räknas som ett projektstöd till företag eftersom att utgifterna avser en investering som tillfaller ett enskilt företag.

Om finansiering

Projektbudget:
355 156 kr

Projektstöd från Leader:
172 000 (48,43 procent)

Egen privat finansiering:
183 156 kr (51,57 procent)

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden