Lag

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.
LAG står för: Lokal Aktions Grupp = föreningens styrelse


Mats
Tage
Joakim
Anki
Gunilla

Caxton
Eva
Sara
Lars
Raili

Lars-Gunnar
Björn
Berit
Håkan
Anders

Mats Denninger ordförande.

62 år och lantbrukare från Tystberga. I CVt finns flera uppdrag och jobb inom den gröna sektorn, både nationellt och internationellt och såväl inom politik, administration som näringsliv. Statssekreterare i Jordbruksdepartementet1991-94, LRF 1982-86, 1991 och 2000-2004, bl.a. som kommunikationschef. Har arbetat och varit bosatt ca 4 år i östra och södra Afrika. Först för Kooperation Utan gränser i Kenya (1989-1991) och sedan som regional chef för Sida´s markvårdsprogram i östra och södra Afrika (1997-2000).

Har som fristående konsult genomfört ett 20-tal uppdrag inom organisationsutveckling i Afrika, på Balkan, i Asien och i Sverige. Var under perioden 2007-2014 regeringens högnivårepresentant för miljötekniksamarbete med Kina, Indien, Indonesien och Ryssland. F.n. styrelseordförande i AB Trav- och galopp (ATG) och Hästnäringens Nationella Stiftelse samt driver företaget Agrima som verkar inom lantbruk och organisations- och affärsutveckling.

Joakim Öhman

Joakim Öhman är 53 år och har en lång bakgrund som yrkesfiskare (1986 – 2016). Han driver företaget Danö Fishing med försäljning av färsk och rökt fisk vid sidan av annat förvärvsarbete, men tillbringar ändå en stor del av sin tid på sjön med sina båtar. Han är en engagerad företrädare för det lokala skärgårdsfisket och anlitad föreläsare. Han skriver ofta debattinlägg i sociala media och i tidningar.

Joakim är ordförande i Centerkretsen i Oxelösund och har kommunala uppdrag

Gunilla Persson

”Jag heter Gunilla Persson är 60 år och arbetar som enhetschef och näringslivssekreterare i Trosa kommun där jag anställdes 1997. Jag har tidigare varit styrelsemedlem i Leader Kustlinjen där jag liksom nu representerade den offentliga sektorn. Jag är bosatt i Trosa med sambo och hund”.

Eva Westergren

Eva är en entreprenör som verkligen gillar att hjälpa organisationer med utveckling, strategier och planer för hela/delar av verksamheten. Hon har erfarenhet från många olika branscher och uppdrag, ofta med mänskliga processer i fokus. Eva arbetar lika gärna med föreningar som offentliga organisationer och företag för att få ett levande samhälle i alla delar.

Eva brinner för att få hela Sverige att blomstra!

Sara Helgstrand

Mitt namn är Sara Helgstrand jag är 32år gammal och bor på Rösäng utanför Ålberga. Här bedriver vi kyckling –och fårproduktion tillsammans med växtodling och en egen fodertillverkning. Jag växte upp på en gård i Västergötland och har därför alltid haft lantbruket nära mig.

Jag sitter även som förtroendevald i LRFs riksstyrelse där jag får vara med och påverka min och andras framtid och förutsättningar inom de gröna näringslivet.

Raili Nilsson

”Mitt namn är Raili Nilsson är 29 år och driver eget företag som omfattar trädgårdsentreprenad, jordbruk samt snöröjning. Jag är född och uppvuxen på en gård med lantbruk så natur och landsbygd är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Tack vare den uppväxten och hur samhället ser ut att urbaniseras idag tycker jag att det är viktigt att bibehålla livet på landsbygden både för oss och kommande generationer. ”

Lars-Gunnar Thor

L-G har varit verksam i LAG Södertälje landsbygd och drivit ett flertal turistprojekt varav det mest framgångsrika är ”Gröna kusten” som utvecklats till en stor turistattraktion och skapat en organisation som engagerar ett stort antal turistföretag i både Stockholms län och i Södermanland.

Han besitter således särskild kompetens inom området turism.

Håkan Buller

Jag är sedan 2015 ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje, och vice ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje. Jag bor i Södertälje sedan tidigt 90-tal och kommer ursprungligen från Skövde. Jag är ny i Leader-samarbetet, och utsågs i höstas till att representera Södertälje kommun.

Jag ser verkligen fram emot det spännande arbete vi står inför och verksamhetsmässigt brinner jag för att stärka arbetet med kopplingen stad – land. Jag är övertygad om att styrkan finns i att stad och land växer sig starka, inte i motsats till varandra utan tillsammans, att hitta respektive dels starka sidor.

Oavsett om det handlar om bostäder, jobb, turism eller kultur, idrott och mötesplatser. Jag tror att vi behöver prata mer om detta, men också bli ännu duktigare på att faktiskt göra saker –oavsett om det handlar om Leader, kommunalt, näringsverksamhet eller ideell sektor.

Tage Gripenstam vice ordförande

Mitt huvudsakliga arbete är att vara Centerpartiets gruppledare i Södertälje. Mitt engagemang för landsbygden kommer från att jag under många år varit föreningsaktiv och boende på landsbygden strax utanför Hölö sedan 1968. Ordförande i Hölö-Mörkö IF och i Hölö-Mörkö församlings kyrkoråd är några exempel på nuvarande ideella uppdrag.

Under den nyligen avslutade Leader-perioden var jag ordförande i Leader Södertälje landsbygd där jag representerande ideell sektor. Anledningen till mitt engagemang för landsbygden är att en levande landsbygd ska vara ett fullgott alternativ som boendealternativ för dig och mig och en plats att driva sitt företag på inom de gröna näringarna men också för andra företagare.

Anki Bosander

Jag är 68 år, uppvuxen i södra Stockholm, bosatt i Salem sedan drygt 40 år tillbaka. Gift med Janne sedan nästan 50 år tillbaka, två söner och två små barnbarn.
Gick på Schartau, arbetade sedan på ekonomiavdelningen på ett större företag. Arbetade sedan som kommunal dagbarnvårdare i 15 år under de egna barnens uppväxt.

Från barn övergick jag till pensionärer, blev handläggare i pensionsfrågor på Försäkringskassan. Arbetade på Riksförsäkringsverket under tiden när nya pensionssystemet sjösattes. Avslutade mitt yrkesliv som kringflackande pensionsinformatör på Södertörn. Är numera kommunpolitiker i Salems kommun, jag är gruppledare för Centerpartiet. Har plats i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Tillbringar mycket av min lediga tid i Bergslagen, där jag under några roliga och intressanta år drev en hantverksaffär. Tycker om att vistas utomhus med tex trädgårdsarbete eller svamp o bärplockning.

Caxton Njuki

Caxton Njuki är professionell idrotts- och hälsocoach och driver företaget Caxton Sports Management.
Han är 33 år och född i Uganda, fast uppvuxen och bor i Oxelösund.
Caxton arbetar som professionell hälso- och idrottscoach och vägleder idrottsungdomar på elitnivå.

Han är en eftertraktad föreläsare/utbildare inom ledarskap & kommunikation. Han sitter idag i sex olika styrelser (företag och ideella organisationer).
Att arbeta med att utveckla människor, och därmed hjälpa dem att nå sin fulla potential, har alltid varit en stor drivkraft i Caxtons liv.

Lars Wessman

Jag kommer ursprungligen ifrån Stockholm och flyttade till Nyköping tillsammans med min familj 1981. Jag har arbetat inom skolan och var i 20 år rektor på skolor i Nyköping. Idrott har alltid varit mitt fritidsintresse och fotboll i synnerhet. Efter aktiv karriär blev jag tränare och därifrån in i Sörmlands Fotbollförbund. Jag var verksam där i många år och var också ordförande i 10 år.

Fotbollen har engagerat sig aktivt i landsbygden och dess utveckling. ”En förening i varje by” har varit fotbollsrörelsens ledstjärna. Genom att stärka föreningen kan bygden utvecklas.

Björn Jonsson

Björn Jonsson är 51 år och lantbrukare från Enhörna. Han har tidigare ingått i i styrelsen för Leader Södertälje landsbygd.

Berit Christoffersson

Jag är marknadsekonom med 25 års erfarenhet av destinations-utveckling. Mitt kontaktnät är stort i Sverige och jag har aktuell kunskap om vad regioner, kommuner och företag har för behov och funderingar. Jag har lång erfarenhet av att jobba med ”det ena benet i det offentliga och med det andra i näringslivet” och vet hur det gränslandet ser ut.

Jag har varit turistchef tidigare i Nyköping i tio år och är idag tillbaka som turistchef i Nyköping. Tidigare som länsturistchef i Kronoberg genomförde jag flera affärsutvecklingsprojekt för entreprenörer inom bo, äta, göra.

Landsbygdens entreprenörer är viktiga med det småskaliga, vilket efterfrågas mer och mer. Jag har god kännedom om det lilla företagets vardag. I ”Projekt Marknadskommunikation” träffade jag 1500 företag på ett hundratal orter i Sverige och levererade en verktygslåda med tips om hur man blir lönsam och konkurrenskraftig.

Förutom att vara turistchef är jag också landsbygdslots i Nyköpings kommun. Jag har tidigare varit styrelsemedlem i Leader Kustlinjen där jag representerade den offentliga sektorn.

Anders Magnusson

Anders Magnusson är Kultur och fritidschef i Oxelösunds Kommun och ansvarar för turism- och besöksnäringsfrågor.
Han har en lång erfarenhet av projektledning inom evenemangs- och besöksnäringsområdet. Kombinationen av ekonomi, struktur, ledarskap, målmedvetenhet och förmågan att se vad som är rätt är hans framgångsfaktor.
Han har således sina kompetenser inom turismområdet. För de horisontella målen har Anders stor erfarenhet av Ungas delaktighet och Jämlikhet.


Vad är lag?

En lokal aktionsgrupp ska arbeta med utvecklingsstrategin. Arbetet med den lokala utvecklingsstrategin ska bedrivas i en allmännyttig, ideell förening med öppet medlemskap. Föreningen väljer en styrelse, så kallad Local Action Group eller Lokal Aktionsgrupp (LAG). LAG består av personer från ideell, privat och offentliga sektor, ett trepartnerskap.
LAG ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt den gemensamt framtagna utvecklingsstrategin och att arbeta för att nå målen i strategin. För att ett projekt ska få stöd genom lokalt ledd utveckling måste det därför passa in i utvecklingsstrategin.

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.

Det är även viktigt att varje projekt involverar personer och organisationer med rätt kompetens och från olika sektorer för att få en bred uppslutning och rätt kompetens för att få det resultat de önskar. Underifrånperspektivet är en av leadermetodens hörnstenar, vilket innebär att de som berörs av insatsen ska vara involverade i utvecklingsarbetet och på så sätt kunna påverka genomförandet.

En förutsättning för att lyckas med LAG:s arbete är att det finns en samsyn kring strategin. Varje LAG-medlem bidrar med sin specifika kompetens och sitt nätverk. Samtidigt ska LAG ansvara för utveckling av hela leaderområdet, vilket innebär att bortse från den egna organisationens särintressen och istället se till hela områdets bästa utifrån målen i utvecklingsstrategin. Med andra ord byggs en ny samarbetskultur upp genom Leader.
Leaderföreningen kan även ha annan verksamhet än lokalt ledd utveckling men den ska vara allmännyttig, vilket innebär att den ska vara öppen för alla som bor eller är verksamma i det geografiska området.