Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Leader Sörmlandskusten – En funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land

Nära mat

Jordbruk, trädgårdar och lokala mathantverkare bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning.

Strategisk mångfald

Med mångfald avser vi både etnisk och kulturell mångfald i ett inkluderande synsätt.

Leva och Bo

Många i storstaden skulle gärna bosätta sig på landsbygden om bara de rätta förutsättningarna fanns.

Turism

Vi vill utveckla turism inom ramen för begreppet ekoturism