Slutspurt för gamla perioden

Slutspurt för programperiod 2014-2022

Under 2023 kommer vi besluta om det sista medlen för den gamla perioden. Parallellt fasar vi över verksamheten till den nya strategin. Planen är att börja fatta beslut från nya budgeten under hösten.

Vad innebär det för sökande?

Fortsätt skicka in era idéskisser! Vi ska försöka navigera så effektivt vi kan för att tillgodose allas ansökningar.