Servicepunkt Nävekvarn

Sörmlands serviceinsats 2022

Om projektet

Syftet med projektet är att främja tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Målet med projektet är att anpassa en lokal till en servicepunkt med funktioner för café, datarum och ombudstjänster

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster och inventarier

Projekt

”Årets serviceinsats 2022”

HSSL Sörmland

Motivering

Projektet bidrar till en ny servicepunkt och mötesplats i Nävekvarn vilket kan utveckla och bredda företagets verksamhet med nya tjänster och produkter.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Om projektet

Projektperiod
2021-22

Projektägare
Systrarna Brådhes

Projektledare
Liz Brådhe
070-371 92 50
info@systranabradhe.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Syftet med projektet är att främja tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Målet med projektet är att anpassa en lokal till en servicepunkt med funktioner för café, datarum och ombudstjänster

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster och inventarier

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Privat medfinansiering
100 000 kr

Total finansiering
300 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden