Nävekvarns servicepunkt

En stärkt servicepunkt och mötesplats i Nävekvarn – utnämnd till ”Sörmlands serviceinsats 2022” av HSSL Sörmland

Om projektet

Systrarna Brådhé driver lanthandel i Nävekvarn i Nyköpings kommun. De har genomfört en projektinsats för att utveckla servicepunkten i Nävekvarn med ombudstjänster, datorrum och café. Insatsen har stärkt tillgången till service i Nävekvarn. Butiken är numera en nod för serviceinsatser- en mötesplats för att lösa Nävekvarnsbornas behov.

Leader Sörmlandskusten är stolta över att Systrarna Brådhés insats blev utmärkt som ”Årets serviceinsats 2022” av organisationen Hela Sverige Ska Leva Sörmland. Läs mer om utmärkelsen och se en film om den på HSSL Sörmlands Facebooksida (publicerad 6 mars 2023).

Projektet genomfördes 2021.

Projekt

Årets serviceinsats 2022 med motiveringen:

”Med ett enormt engagemang och stor lyhördhet för bygdens behov och önskemål är de föregångare och en motor långt före andra”

LAG:s motivering

Projektet bidrar till en ny servicepunkt och mötesplats i Nävekvarn vilket kan utveckla och bredda företagets verksamhet med nya tjänster och produkter.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Om projektet

Projektägare
Systrarna Brådhe AB

Projektledare
Liz Brådhe
info@systranabradhe.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Syftet med projektet är att främja tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Målet med projektet är att anpassa en lokal till en servicepunkt med funktioner för café, datarum och ombudstjänster.

Stödet räknas som ett ”projektstöd till företag” eftersom utgifterna avser en investering som tillfaller företaget.

Om finansieringen

Total projektbudget
300 000 kronor

Stöd från Leader
200 000 kronor (66,67 procent)

Privat medfinansiering
100 000 kronor (33,33 procent)

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden. Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.