Vision Långbrogård 2030

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Projektet syftar till att undersöka förutsättningar och ge förslag på inriktningar till en ny destination för lokalproducerade varor och tjänster på ett tätortsnära lantbruk.

Målet med projektet är att ta fram en visionsbild av Långbrogård som sammanställs i en rapport med foto- och filmdokumentation samt genomföra 2 studieresor, 4 workshops (digitalt alt fysiskt) och en öppethusdag

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster för projektledning, utredningar, workshops och studieresor och event

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet syftar tydligt till att undersöka förutsättningar och ge förslag på inriktningar till en ny destination för lokalproducerade varor och tjänster på ett tätortsnära lantbruk. Styrelsen ser särskilt positivt till projektgruppens sammansättning och variation av företagare och föreningar där gruppen som helhet har goda möjligheter att locka turister och skapa lönsamhet för deras företag. Styrelsen ser också positivt till den breda ansats att bjuda in närområdets boende till öppna workshops då en långsiktig vision kan påverka områdets förutsättningar för bostadsutbyggnad och attraktiva boendemiljöer.
Eventuellt ändringar i ansökan: Nej
Eventuella krav: Nej
Fastställt stödbelopp:200 000 kr
Varav projektstöd:  134 000 kr
Varav övrig offentligt stöd:66 000 kr
Stödandel med motivering:
 100 % Det finns en bred uppslutning och intresse hur platsen kan utvecklas och tillgängliggöras för fler än sökande

Läs mer