Utvecklingsbolag

In Uncategorized by Tomas

Vad är ett lokalt utvecklingsbolag?

På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 § 5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. Att kunna agera på marknadsmässiga villkor utan att gynna privata vinstintressen är ett effektivt sätt att bedriva landsbygdsutveckling.

Kiladalens Utveckling AB har tagit ett mycket innovativt helhetsgrepp på utvecklingen av bygden. De har startat Sveriges första digitala lanthandel och är motorn bakom en servicepunkt med bland annat SFI-undervisning och sjuksköterskemottagning och planerar nu att bygga hyresbostäder i anslutning till servicepunkten. Helhetssynen och de nya idéerna kring service utmärker arbetet med landsbygdsutveckling i Kiladalen.

Ni som har tankar och idéer om att bilda ett gemensamt bolag eller ser möjligheter i investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera, har möjlighet att få rådgivning och inspiration genom vårt projekt Kick Start Leva Bo. Kontakta oss

På gång: Studieresa till Lagnö Bo våren 2018

Detta har hänt:

Workshop i Stavsjö 12 december Inbjudan workshop 12 dec 2017
Presentationer:

Presentation LEADER dec 2017

Folder_Checkpoint