Strategi 2023-2027

Här kan du läsa vårt förslag till  Utvecklingsstrategi 2023-2027

Denna strategi ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden under perioden 2023-2027 för kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

- I juni får vi besked om vår nya strategi blir godkänd.

Leadermetoden är ett verktyg som är väl etablerat för landsbygdsutveckling där man verkar nerifrån och upp och i trepartnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.
Jordbruksverkets målsättning är att Leader kan tillämpas rikstäckande i kommande programperiod. Detta grundas bland annat på landsbygdspropositionen från 2018 där det framgår att det är regeringens bedömning att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bör tillämpas rikstäckande.