Strategi 2023-2027

Här kan du läsa vårt förslag till  Utvecklingsstrategi 2023-2027

Denna strategi ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden under perioden 2023-2027 för kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen på landsbygden.

Utvecklingsstrategin har arbetats fram i bred dialog med representanter från bland annat invånare, kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och näringsliv.

Remissperioden pågick mellan den 18 augusti till den 10 september. Remissvaren är sammanställda i en slutversion som föreningens partnerskap (LAG) har fattat beslut om den 29 september. Nu är strategin med dess bilagor inskickad till Jordbruksverket. Efter årsskiftet väntar vi besked om Jordbruksverket väljer att prioritera vår ansökan.