Strategi 2023-2027


Leader Sörmlandskusten har startat arbetet med att ta fram en ny  utvecklingsstrategi som ska vara klar senast den 15 oktober 2021

I detta arbete behöver vi din hjälp att beskriva vilka åtgärder som är mest angelägna att stödja genom Leader

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi 2023-2027

Var med och forma en smart landsbygd

SWOT inför strategiarbete för Leader 2023-2027

Vi behöver vi din hjälp att ta fram en SWOT-analys.

Åren 2023-2027 kommer Leader att verka inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) den s.k. Landsbygdsfonden. Ledare Sörmlandskusten kommer omfatta Nyköpings-, Oxelösunds-, Trosa-, Södertälje- och Salems kommuner. Förfrågan om att medverka har även ställts till Gnesta kommun.

SWOT-analysen tar bara några minuter att slutföra. Klicka på knappen: Svara på enkät

Svara på enkät

Nu skriver vi på nästa strategi 2023-2027

Vill ni vara med och påverka?

Bli medlem i vårt partnerskap eller delta i fokusgrupper

Anmäl intresse