Smarta Landsbygder

In Uncategorized by Jacqueline

Vi tipsar om nyttiga seminarier!

EN STRATEGISK PLAN FÖR ORTSUTVECKLING! …INTE ENBART FLER BOSTÄDER

FALLSTUDIE ÅLBERGA Seminariet ska stimulera en ny form av samhällsplanering och ortsutveckling i våra små samhällen och bygder. Idéer som bygger på det enskilda samhällets förutsättningar, d.v.s i så hög grad som möjligt utnyttja lokala resurser för såväl produktion av bostäder, självförsörjning av livsmedel och kommunikationer.

TORSDAG 5 MARS, 18.00-20.30 STAVSJÖ FÖRENINGSHUS

Förhandsanmälan skickas till Gunnar Casserstedt, gunnarcasserstedt@hotmail.com eller
Larz Johansson på hustorp@gmail.com. Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs inbjudan

Framtidens Landsbygd