Vackstaodling

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Följ odlarna Åsa Waldenström och Simone Grind på Vacksta Odling under ett år. Vi ska med hjälp av de senaste progressiva småskaliga odlingsteknikerna producera grönsaker direkt till Vackstanäsgymnasiets kök. Vi ser att matproduktion som görs på rätt sätt kan vara ett kraftfullt verktyg att både minska klimatförändringarna och flera av våra miljöproblem. Vi kommer fokusera på att förfina modellen för att ta hand om vår mark på ett regenererande sätt. Vi ska bygga matjord samtidigt som vi skördar grönsaker, istället för tvärtom. Under året undersöker vi lönsamheten i vårt projekt för att se om det är möjligt för fler verksamheter att själva producera stora delar av sitt grönsaksbehov. Gilla vår sida och följ med i vårt lärande!