Samling online

In Nyhet by Jacqueline

En dag om entreprenörskap på landsbygden

Den 26 maj arrangerar Coompanion i Sörmland ett digitalt möte med intressanta föreläsningar om entreprenörskap på landsbygden
Mer info finner ni här

Leader Sörmlandskusten finns med som utställare och presentatör.

10:05-10:25 Smarta Landsbygder, Jacqueline Hellsten 🙂

Nu är det dags! Den digitala mässan Samling Online den 26:e maj har skapats för att minska det upplevda glappet mellan samhällets stödaktörer och landsbygdens småföretag. 

Genom att samlas och utbyta erfarenheter och kunskap kan vi öka den gemensamma förståelsen för hur småföretagande på landsbygden fungerar. Samling Online syftar till att förbättra relationen mellan stödaktörer och små landsbygdsföretag och bidra till att öka stödsystemets nytta för företagarna. Det här är inte bara viktigt för respektive aktörers framgång utan även för ett välmående och jämlikt samhälle.

För att bidra till denna förändringsprocess så var med oss den 26:e maj på Samling Online – den digitala mässan för ett förändrat företagsklimat! 

Varmt välkommen småföretagare på landsbygden (framförallt i Uppsala län och Sörmlands län, men alla är såklart välkomna) samt samhällets stödaktörer. 

Samling Online är helt gratis att besöka och finansieras av Tillväxtverket.  Läs mer och säkra din biljett redan idag på: www.samling.online