Avslutat

Hållbar infrastruktur i Sörmlands skärgård

En plan för hållbar besöksnäring i skärgården

Stärkt scenkonst i Järna

Ny teknik genom en ”blackbox” ger ökade möjligheter för scenkonst

Utescen i Gamla Oxelösund

En utomhusscen för kulturevenemang i Gamla Oxelösund

Håcknesta Outdoor Center

Naturturismföretagare samverkar för nya tjänster inom natur, fiske och friluftsliv

Södra Vårdinge grönsaksodling

Vårdinge folkhögskola odlar ekologiskt och regenerativt.

Oxelösunds järnvägsmuseum

Oxelösunds järnvägsmuseum rustar för fler besökare

Ungdomar på rull

Nya mötesplatser och stärkt inflytande för motordriven ungdom

Lager och logistik

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.

Förstudie Stall Bergtorp

En förstudie för att undersöka hur Stall Bergtorp kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten

Förstudie 4H gård Nyköping

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.

Vrenaklippet

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.

Vandringspaket längst Sörmlandskusten

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.

Bygg smart på landsbygden

Ett projekt som visar att det är möjligt att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Trosa Lekplats

En aktivitetsplats för barnfamiljer nära skogen

Nävekvarns servicepunkt

Systrarna Brådhé stärker lokal service i Nävekvarn