Obemannad butik i Svärdsklova

Förbättrad service genom butiken i Svärdsklova

Om projektet

Under 2024 ska Qsten AB starta upp en obemannad livsmedelsbutik i Svärdsklova i Nyköpings kommun, och Leader medfinansierar projektet.

Det saknas i dagsläget en livsmedelsbutik i området och fastboende, säsongsboende och besökare får i dagsläget åka till Nyköping för att handla. Genom en obemannad butik ökar tillgången till kommersiell service längst Sörmlandskusten. Förutom butiken kommer annan service att erbjudas, såsom en cykelservicestation, bänkar och bord för den som vill ta en rastpaus, en infotavla med lokal- och turistinformation samt en hjärtstartare. Qsten kommer att samarbeta med lokala livsmedelsproducenter för att kunna erbjuda lokala matvaror i butiken.

Projektet pågår 2023-2024.

PROJEKTET

”Vi vill skapa ett kustnära serviceställe som underlättar för boende på landsbygden och i skärgården och samtidigt bidrar till att utveckla Svärdsklova som besöksmål”

Varför prioriterades projektet?

LAG:s beslut om prioritering med motivering:

Svärdsklova Service och Lanthandel kan bli ett kustnära obemannat serviceställe som underlättar för boende längst Sörmlandskusten. Butiken ökar tillgången till kommersiell service för boende och besökare och har potential att bli en mötesplats. Sökande har på ett kreativt sätt breddat utbudet av servicefunktioner som gynnar fler parter än dem själva. Projektet är väl förankrat och det finns ett tydligt samarbete mellan både företagare och boende.

LAG ser särskilt positivt på projektets ambition att ta in lokala matvaror genom samarbete med livsmedelsproducenter och Sörmlands matkluster, och att sökande vill erbjuda turistinformation i anslutning till butiken. Ett stöd till en obemannad butik är motiverat då kundunderlaget för platsen är säsongsberoende.

Stödet räknas som ett ”projektstöd till företag” och får 45 % i stöd.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Qsten AB

Projektledare
Charlotta André
info@charlottaconsulting.se

Syfte och mål

Syfte: att förbättra tillgången till kommersiell service till boende och besökare i Svärdsklova och Nyköpings skärgård samt att utveckla Qsten ABs verksamhet.

Mål: att etablera en obemannad livsmedelsbutik med kringliggande servicetjänster i Svärdsklova.

Om finansiering

Beviljat stöd i landsbygdsprogrammet
200 000 kr

Total projektbudget
444 005 kr

Stödandel: 45,04 % projektstöd till företag

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Stödet från landsbygdsprogrammet består av finansiering från EU och staten.