2014-2022

Vårdinge by- nav för regenerativt jordbruk

En förstudie om hållbara odlingssystem och marknadsföring av Vårdinge by som besöksmål

Södra Vårdinge grönsaksodling

Vårdinge folkhögskola odlar ekologiskt och regenerativt.

Oxelösunds järnvägsmuseum

Oxelösunds järnvägsmuseum rustar för fler besökare

Ungdomar på rull

Nya mötesplatser för motordriven ungdom

Lager och logistik

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.

Förstudie Stall Bergtorp

En förstudie för att undersöka hur Stall Bergtorp kan utveckla nya fritidsaktiviteter och bli en mötesplats för allmänheten

Förstudie 4H gård Nyköping

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.

Vrenaklippet

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.

Projektering Vrenaby

Projektering för ett nytt planunderlag kan ge fler bostäder i Vrena

Vandringspaket längst Sörmlandskusten

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.

Bygg smart på landsbygden

Ett projekt som visar att det är möjligt att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Trosa Lekplats

En aktivitetsplats för barnfamiljer nära skogen

Odla vardagsmaten

Odla Vardagsmaten är ett projekt som vill underlätta för dig som vill odla hemma eller på odlingslotter.

Nävekvarns servicepunkt

Sörmlands serviceinsats 2022

Vision Långbro gård

Långbro gård- Ett nav för energi och matförsörjning till en utökad bostadsbebyggelse runt orten Mölnbo.

Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelproduktion

Vårdinge by – Ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk