Nyköping

Beredd i Nyköping

Ett värdefullt initiativ som strävar efter att stärka trygghetspunkter på landsbygden. Genom att främja samarbete, engagemang och innovation, gynnar det alla invånare i Nyköping genom att öka tryggheten och förberedelserna inför framtida utmaningar.

Livsmedelshubb på Christineholm

En förstudie om att utveckla en livsmedelshubb på Christineholm

Obemannad butik i Svärdsklova

Ökad service genom obemannad butik i Svärdsklova

Smedjan vid Husbygård

Smedjan rustas för att bli en rastplats för friluftsliv

Hållbar infrastruktur i Sörmlands skärgård

En plan för hållbar besöksnäring i skärgården

Håcknesta Outdoor Center

Naturturismföretagare samverkar för nya tjänster inom natur, fiske och friluftsliv

Ungdomar på rull

Nya mötesplatser och stärkt inflytande för motordriven ungdom

Lager och logistik

Sörmlands Matkluster har undersökt hur det kan bli fler affärer mellan lokala matproducenter och offentlig sektor.

Förstudie 4H gård Nyköping

En förstudie för att undersöka förutsättningar för en 4H-gård i Nyköping.

Vrenaklippet

Lanthandeln i Vrena har byggs ut med en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel.

Projektering Vrenaby

Projektering för ett nytt planunderlag kan ge fler bostäder i Vrena

Vandringspaket längst Sörmlandskusten

Undersöka möjligheterna till vandringspaket längst Sörmlandskusten.

En herrgårdshelg på Husbygård

Paketerbjudande med herrgårdsövernattning, kanot och vandring

Bygg smart på landsbygden

Ett projekt som visar att det är möjligt att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Nävekvarns servicepunkt

Systrarna Brådhé stärker lokal service i Nävekvarn